ເດັກຊາຍ ອາຍຸ 7 ປີ ຜ່າກອງໄຟ ເຂົ້າໄປຊ່ວຍເອົານ້ອງອອກມາ

ເດັກຊາຍ ອາຍຸ 7 ປີ ຜ່າກອງໄຟ ເຂົ້າໄປຊ່ວຍເອົານ້ອງອອກມາ - 666 21 - ເດັກຊາຍ ອາຍຸ 7 ປີ ຜ່າກອງໄຟ ເຂົ້າໄປຊ່ວຍເອົານ້ອງອອກມາ
ເດັກຊາຍ ອາຍຸ 7 ປີ ຜ່າກອງໄຟ ເຂົ້າໄປຊ່ວຍເອົານ້ອງອອກມາ - kitchen vibe - ເດັກຊາຍ ອາຍຸ 7 ປີ ຜ່າກອງໄຟ ເຂົ້າໄປຊ່ວຍເອົານ້ອງອອກມາ

ກຳລັງເປັນຂ່າວດັງໃນຕ່າງປະເທດ  ເລື່ອງເດັກຊາຍອາຍຸ 7 ປີ ແລ່ນເຂົ້າໄປຊ່ວຍນ້ອງ ພວມຖືກໄຟໄໝ້ເຮືອນ.

ເລື່ອງນີ້ເກີດຂຶ້ນ ຄໍ່າຄືນວັນທີ 8 ທັນວາ ຜ່ານມາ, ສອງຜົວ-ເມຍ Chris ແລະ Nicole Davidson ທີກຳລັງນອນຢູ່ນັ້ນ ໄດ້ກິ່ນຄວັນໄຟໄໝ້. ບໍ່ທັນເທົ່າໃດນາທີ ເຮືອນຂອງພວກເຂົາກໍລຸກເປັນໄຟ ແລະ ຈົມຢູ່ໃນແປວໄຟທັງໝົດ.

ສອງຜົວ-ເມຍ ໄດ້ແຕ່ລູກຊາຍ 2 ຄົນ:  Elijah ອາຍຸ 2 ປີ ແລະ Eli ອາຍຸ 7 ປີ. ສ່ວນລູກສາວນ້ອຍ Erin ອາຍຸ 22 ເດືອນ ແມ່ນເອົາບໍ່ທັນ ແລະ ຖືກໄຟລວບໄໝ້ຫ້ອງນອນສ່ວນຕົວຂອງເຂົາ ຈຶ່ງຫາທຸກວິທີທາງເພື່ອຊ່ວຍເອົາລູກອອກມາ ເມື່ອແລ່ນໄປທາງປ່ອງຢ້ຽມ ຊໍ້າພັດບໍ່ມີຫຍັງປີນຂຶ້ນໄດ້, ຕົນເອງຈຶ່ງໄດ້ໃຫ້ລູກຊາຍ Eli ປີນຂຶ້ນບ່າ ແລ້ວໃຫ້ລູກລົງທາງປ່ອງຢ້ຽມໄປອູ້ມເອົານ້ອງຂຶ້ນມາໄດ້ຢ່າງປອດໄພ.

ເມື່ອເຈົ້າໜ້າທີ່ກູ້ໄພມາເຖິງ ເຮືອນຂອງພວກເຂົາກໍໄດ້ເປັນເຖົ່າຖ່ານໝົດແລ້ວ. ເມື່ອຖືກເຈົ້າໜ້າທີ່ສຳພາດ, ນ້ອງ Eli ເວົ້າວ່າ: ຫຼານບໍ່ຄິດວ່າຕົນເອງຊິເຮັດໄດ້, ຫຼານໄດ້ເວົ້າກັບພໍ່ວ່າ: ລູກຈະເຂົ້າໄປຊ່ວຍເອົານ້ອງ. ນ້ອງເວົ້າຕໍ່ໄປວ່າ: ຫຼານຢ້ານທີ່ສຸດ ແຕ່ ຫຼານບໍ່ຢາກໃຫ້ນ້ອງຕາຍ.

ເດັກຊາຍ ອາຍຸ 7 ປີ ຜ່າກອງໄຟ ເຂົ້າໄປຊ່ວຍເອົານ້ອງອອກມາ - 5 - ເດັກຊາຍ ອາຍຸ 7 ປີ ຜ່າກອງໄຟ ເຂົ້າໄປຊ່ວຍເອົານ້ອງອອກມາ
ເດັກຊາຍ ອາຍຸ 7 ປີ ຜ່າກອງໄຟ ເຂົ້າໄປຊ່ວຍເອົານ້ອງອອກມາ - 3 - ເດັກຊາຍ ອາຍຸ 7 ປີ ຜ່າກອງໄຟ ເຂົ້າໄປຊ່ວຍເອົານ້ອງອອກມາ
ເດັກຊາຍ ອາຍຸ 7 ປີ ຜ່າກອງໄຟ ເຂົ້າໄປຊ່ວຍເອົານ້ອງອອກມາ - 4 - ເດັກຊາຍ ອາຍຸ 7 ປີ ຜ່າກອງໄຟ ເຂົ້າໄປຊ່ວຍເອົານ້ອງອອກມາ