ລາວ ແລະ UNFPA ທົບທວນການປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດໃນປີເກົ່າ ແລະ ບຸລິມະສິດສຳລັບປີໃຫມ່

- 5373 - ລາວ ແລະ UNFPA ທົບທວນການປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດໃນປີເກົ່າ ແລະ ບຸລິມະສິດສຳລັບປີໃຫມ່
- Untitled design - ລາວ ແລະ UNFPA ທົບທວນການປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດໃນປີເກົ່າ ແລະ ບຸລິມະສິດສຳລັບປີໃຫມ່

ໃນວັນທີ 29 ທັນວາຜ່ານມານີ້ ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ກະຊວງແຜນການແລະການລົງທຶນ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກອງທຶນສຳລັບປະຊາກອນ (UNFPA) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມທົບທວນຄວາມຄືບໜ້າ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານແຫ່ງຊາດ ຂອງ ລາວ ແລະ ກຳນົດບຸລິມະສິດ ທີ່ຈະຮັບມືກັບສິ່ງທ້າທາຍທີ່ຍັງຄົງຄ້າງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ ຄຳໝາຍໝັ້ນຕໍ່ກັບກອງປະຊຸມສາກົນ ວ່າດ້ວຍ ປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ (ICPD 25) ທີ່ນະຄອນ ໄນໂຣບີ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ (NSEDP) ຄັ້ງທີ 9. ພ້ອມໄດ້ນຳສະເໜີຜົນສຳເລັດ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ ໂດຍສະເພາະ ໄລຍະການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 .

- 5372 300x168 - ລາວ ແລະ UNFPA ທົບທວນການປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດໃນປີເກົ່າ ແລະ ບຸລິມະສິດສຳລັບປີໃຫມ່

ຫົວໜ້າກົມຮ່ວມມືສາກົນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ກ່າວໃນກອງປະຊຸມວ່າ: ປີນີ້ມີຈຸດພິເສດໃນການກະກຽມແຜນພັດທະນາ 5 ປີຕໍ່ໜ້າ, NSEDP ຄັ້ງທີ 9 ແລະ ການວາງແຜນໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້າ. ບັນຫາປະຊາກອນແມ່ນສິ່ງທີ່ສຳຄັນສຳລັບລັດຖະບານເຮົາ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການສຸມໃສ່ການຂ້າມຜ່ານດ້ານປະຊາກອນ, ກໍຄືການປ່ຽນແປງ, ການຄາດຄະເນ ແລະ ຜົນສະທ້ອນຂອງປະຊາກອນຕໍ່ການບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາ, ລວມທັງດ້ານການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ການຈ້າງງານ, ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ, ການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫລາຍ.

ໄລຍະຜ່ານມາ ພວກເຮົາໄດ້ສຸມໃສ່ໃຫ້ບັນລຸ 3 ເປົ້າໝາຍແຫ່ງການຫັນປ່ຽນພາຍໃນປີ 2030 ຄື: ລຶບລ້າງອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່, ລຶບລ້າງອັດຕາຄວາມຕ້ອງການ ການວາງແຜນຄອບຄົວແຕ່ຍັງບໍ່ໄດ້ເຂົ້າເຖິງ, ແລະ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ ແລະ ການປະຕິບັດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍອື່ນໆຄື: ການແຕ່ງງານກ່ອນໄວອັນຄວນ; ຮັບປະກັນໃຫ້ໄວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນ ໄດ້ເຂົ້າເຖິງເພດສຶກສາທີ່ເໝາະສົມຕາມໄວອາຍຸຜ່ານຫລັກສູດການສຶກສາໃນທົ່ວປະເທດ ແລະ ການບໍລິການທີ່ເປັນມິດກັບໄວໜຸ່ມ; ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດໝາຍຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ; ສ້າງເສັ້ນທາງສົ່ງຕໍ່ ແລະ ເຮັດເຄື່ອງມືທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນເຫດສຸກເສີນດ້ານມະນຸດສະທຳ, ເພີ່ມການລົງທຶນສຳລັບໄວໜຸ່ມ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄວໜຸ່ມຍິງ ໂດຍຜ່ານ “ແຜນງານນາງນ້ອຍ” ແລະ “ລະບົບນິເວດນາງນ້ອຍ”.

- Wave100S AD to Website 2020 0 - ລາວ ແລະ UNFPA ທົບທວນການປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດໃນປີເກົ່າ ແລະ ບຸລິມະສິດສຳລັບປີໃຫມ່

ຜູ້ຕາງໜ້າ ອົງການ UNFPA ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ຄວາມພະຍາຍາມຮ່ວມກັນຂອງພວກເຮົາໃນການເລັ່ງລັດ ຄຳໝາຍໝັ້ນ ICPD ສຳລັບ ສປປ ລາວ ທີ່ຍັງຄົງຄ້າງ ໄດ້ກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫ້ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານ ໄດ້ປົກປ້ອງສິດຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ໄວໜຸ່ມລາວ ຫລາຍຂຶ້ນ. ຊຶ່ງປາກົດການນີ້ ໄດ້ເປັນຂີດໝາຍສຳຄັນໃນການຮັກສາມາດຕະຖານ ການປ້ອງກັນການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ເປັນປົກກະຕິ. ຜ່ານມາ ມີສອງປາກົດການທີ່ພົ້ນເດັ່ນຄື:  ບັນດາເຈົ້າແຂວງ ໄດ້ຮ່ວມກັນສຸມງົບປະມານໃສ່ວຽກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບແຜນງານນາງນ້ອຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງໄວໜຸ່ມ ຕໍ່ກັບການປູກຈິດສຳນຶກກ່ຽວກັບ ໂຄງການ “ຂ້ອຍ, ຮ່າງກາຍຂອງຂ້ອຍ, ໂລກຂອງຂ້ອຍ ແລະ ອະນາຄົດຂອງຂ້ອຍ” ທີ່ຈະສືບຕໍ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ໃນປີ 2021 ເພື່ອເສີມສ້າງໂອກາດ ໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ, ເດັກຍິງ ແລະ ໄວໜຸ່ມ ໃຫ້ມີສິດ, ທາງເລືອກ ແລະ ກຽດສັກສີຂອງພວກເຂົາ.

ໃນແຜນງານແຫ່ງຊາດຊຸດປະຈຸບັນນີ້, ອົງການ UNFPA ແລະ ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ຮ່ວມເປັນເຂົ້າການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືຈາກຂະແໜງການສາກົນ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ເຫັນໄດ້ວ່າທຶນສະໜັບສະໜູນເພີ່ມຂຶ້ນສູງເຖິງ 2,2 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນປີ 2020. ເຊິ່ງຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ແກ່: ອົງການ KOICA, Good Neighbors, Care International, Plan International, KOFIH, ບໍລິສັດ Burapha Agroforestry, ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກລັດຖະບານລາຊະອານະຈັກ, ອົດສະຕາລີ, ລຸກຊໍາບວກ ທີ່ໄດ້ຊ່ວຍເຫລືອທາງດ້ານທຶນຮອນ, ຍົກລະດັບ, ຂະຫຍາຍ, ປະດິດສ້າງ ແລະ ສະໜັບສະໜູນວຽກງານທີ່ເປັນບູລິມະສິດຕໍ່ກັບຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງປະຊາກອນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກຸ່ມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆ.

- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ລາວ ແລະ UNFPA ທົບທວນການປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດໃນປີເກົ່າ ແລະ ບຸລິມະສິດສຳລັບປີໃຫມ່
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ລາວ ແລະ UNFPA ທົບທວນການປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດໃນປີເກົ່າ ແລະ ບຸລິມະສິດສຳລັບປີໃຫມ່
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!