ປາແຊວມັອນແບບໃດ ຈຶ່ງຈະດີຕໍ່ສຸຂະພາບທີ່ສຸດ

- 051811 2020 - ປາແຊວມັອນແບບໃດ ຈຶ່ງຈະດີຕໍ່ສຸຂະພາບທີ່ສຸດ
- Untitled design - ປາແຊວມັອນແບບໃດ ຈຶ່ງຈະດີຕໍ່ສຸຂະພາບທີ່ສຸດ

ປະໂຫຍດຂອງປາແຊວມັອນ : ປາແຊວມັອນເປັນຊີ້ນປາທີ່ອັດແໜ້ນໄປດ້ວຍສານອາຫານ ແລະ ຄຸນປະໂຫຍດຫລວງຫລາຍ ດັ່ງນີ້ :

 1. ເປັນແຫ່ລງຂອງວິຕາມິນ B ດີຕໍ່ສຸຂະພາບຫົວໃຈ ແລະ ສະໝອງ ແລະ ຍັງຊ່ວຍຫລຸດການອັກເສບນຳອີກ.
 2. ກົດໄຂມັນໂອເມກ້າ 3 ເປັນກົດໄຂມັນທີ່ຮ່າງກາຍບໍ່ສາມາດສ້າງຂຶ້ນເອງໄດ້ ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບຜ່ານການກິນອາຫານ ເຊິ່ງແຊວມັອນອັດແໜ້ນໄປດ້ວຍສານອາຫານຊະນິດນີ້.
 3. ມີໂປຕັສຊຽມຫລາຍ ສານໂປຕັສຊຽມໃນປາແຊວມັອນ ຊ່ວຍໃນການຄວບຄຸມຄວາມດັນເລືອດໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ດຸ່ນດ່ຽງ.
 4. ອັດແໜ້ນໄປດ້ວຍສານຊີລີນຽມ ເຊິ່ງດີຕໍ່ກະດູກ, ກະຕຸ້ນການເຮັດວຽກຂອງຕ່ອມໄທຣອຍ ແລະ ຊ່ວຍຫລຸດຄວາມສ່ຽງຂອງການເກີດພະຍາດມະເຮັງ.
 5. ມີສານຕ້ານອະນຸມູນອິດສະລະທີ່ຊື່ວ່າ ແອສຕາແຊນທິນ ທີ່ດີຕໍ່ການເຮັດວຽກຂອງລະບົບປະສາດ ແລະ ສະໝອງ ແລະ ຊ່ວຍໃນເລື່ອງຂອງສຸຂະພາບຜິວນຳ.- 091811 2020 - ປາແຊວມັອນແບບໃດ ຈຶ່ງຈະດີຕໍ່ສຸຂະພາບທີ່ສຸດ
 • ວິທີປຸງແຕ່ງປາແຊວມັອນທີ່ແຊບ ແລະ ດີຕໍ່ສຸຂະພາບທີ່ສຸດມີຫຍັງແດ່ :

ປາແຊວມັອນ ເປັນຊີ້ນປາທີ່ສາມາດເອົາມາປຸງແຕ່ງເປັນອາຫານໄດ້ຫລາຍຮູບແບບ ເຊິ່ງຮູບແບບຂອງກຳມະວິທີທີ່ແຕກຕ່າງກັນກໍຈະມີການຫລຸດ ແລະ ຄົງຄຸນຄ່າທາງສານອາຫານຂອງຊີ້ນປາແຊວມັອນທີ່ຕ່າງກັນນຳ ດັ່ງນີ້ :

 1. ປີ້ງປາແຊວມັອນ : ການປຸງແຕ່ງປາແຊວມັອນໂດຍການປີ້ງເທິງເຕົາ ຖືເປັນວິທີທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ ເພາະການປີ້ງຊີ້ນປາແຊວມັອນຈະບໍ່ເປັນການເພີ່ມໄຂມັນແບບອື່ນ ນອກຈາກນຳ້ມັນທີ່ໃຊ້ເຄືອບເຕົາ ຫລື ເຫລັກປີ້ງເທົ່ານັ້ນ ແລະ ຍັງບໍ່ເປັນການຫລຸດຄຸນນະພາບ ແລະ ຄຸນຄ່າທາງສານອາຫານຂອງຊີ້ນປານຳ. ຂໍ້ສຳຄັນແມ່ນ : ບໍ່ຄວນປີ້ງດົນເກີນ 10 – 15 ນາທີ.
 2. ລວກປາແຊວມັອນ : ການລວກປາແຊວມັອນ ເປັນໜຶ່ງໃນວິທີທີ່ຮັກສາຄຸນຄ່າທາງສານອາຫານຂອງປາແຊວມັອນໄວ້ໄດ້ຄົບຖ້ວນ ແລະ ຍັງໄດ້ຊີ້ນປາແຊວມັອນທີ່ອ່ອນນຸ້ມນຳອີກ. ຂໍ້ສຳຄັນ ຄື : ຢ່າລວກດົນຈົນເກີນໄປ ໃຫ້ລວກຊີ້ນປາແຊວມັອນພຽງບໍ່ເທົ່າໃດນາທີເທົ່ານັ້ນ ຊີ້ນປາກໍພ້ອມທີ່ຈະຕັກເສີບໄດ້ ເຊິ່ງວິທີນີ້ເປັນວິທີທີ່ໄວ ແລະ ງ່າຍທີ່ສຸດໃນການທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຊີ້ນປາແຊບ ແລະ ຄົງຄຸນປະໂຫຍດໄວ້.
 3. ອົບປາແຊວມັອນ : ການບໍ່ເພີ່ມໄຂມັນໃຫ້ກັບຊີ້ນຂອງປາແຊວມັອນ ຖືເປັນແນວທາງຂອງການກິນປາແຊວມັອນທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ, ການປຸງແຕ່ງປາແຊວມັອນດ້ວຍການອົບໃນເຕົາອົບ ເປັນວິທີທີ່ດີໃນຂໍ້ນີ້ ເພາະຈະບໍ່ເປັນການເພີ່ມໄຂມັນໃຫ້ກັບຊີ້ນປາ ພຽງແຕ່ຄວນລະວັງເລື່ອງສ່ວນປະສົມ ຫລື ວັດຖຸດິບປະເພດອື່ນໆ ທີ່ຈະເອົາໄປອົບຮ່ວມເທົ່ານັ້ນ ເພາະນຳ້ຊ໊ອດບາງຢ່າງ ຫລື ວັດຖຸດິບບາງຢ່າງອາດເພີ່ມໄຂມັນ ແລະ ກາລໍຣີໃຫ້ກັບແຊວມັອນໄດ້ ວິທີນີ້ອາດໃຊ້ເວລາດົນກ່ວາວິທີອື່ນໆ ໂດຍໃຊ້ເວລາປະມານ 20 – 30 ນາທີ ຫລື ຂຶ້ນຢູ່ກັບການເລືອກອຸນຫະພູມໃນການອົບ.
 4. ປາແຊວມັອນຮົມຄັວນ : ການຮົມຄັວນປາແຊວມັອນ ບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊິ້ນປາແຊວມັອນເສຍຄຸນປະໂຫຍດຈົນບໍ່ດີີຕໍ່ສຸຂະພາບ,​ ແຕ່ອາດຈະໄປຫລຸດປະລິມານຂອງສານໂອເມກ້າ 3 ທີ່ມີຢູ່ໃຫ້ຫລຸດລົງໄປແດ່ ເຊິ່ງເມື່ອປຽບທຽບກັບປາແຊວມັອນສົດ ກັບ ປາແຊວມັອນກະປ໋ອງແລ້ວ ພົບວ່າປາແຊວມັອນທີ່ຮົມຄັວນໃຫ້ສານໂອເມກ້າ 3 ທີ່ໜ້ອຍກ່ວາ.
 5. ປາແຊວມັອນກະປ໋ອງ : ຖືວ່າເປັນອີກໜຶ່ງການຖະໜອມອາຫານທີ່ເຮັດໃຫ້ຊີ້ນປາຍັງເຕັມໄປດ້ວຍຄຸນຄ່າທາງອາຫານ ແລະ ຍັງສາມາດເກັບໄວ້ໄດ້ດົນກ່ວາກຳມະວິທີການປຸງແຕ່ງແບບອື່ນໆນຳ, ແຕ່ສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ຈະເພີ່ມຄຸນຄ່າທາງອາຫານໃຫ້ແຊວມັອນກະປ໋ອງຫລາຍຂຶ້ນຕື່ມອີກ ແມ່ນການເອົາມາກິນຮ່ວມກັບວັດຖຸດິບທີ່ມີປະໂຫຍດອື່ນໆ ທັງຜັກ ແລະ ຊີ້ນສັດ.
 6. ປາແຊວມັອນດິບ : ມັກມາໃນຮູບແບບ ຊູຊິ ຫລື ຊາຊິມິ ເຊິ່ງຂໍ້ດີຂອງປາແຊວມັອນດິບແມ່ນມີຄວາມສົດ ແລະ ຍັງອັດແໜ້ນໄປດ້ວຍສານອາຫານຫລວງຫລາຍ ໂດຍສະເພາະກົດໄຂມັນໂອເມກ້າ 3 ເພາະຍັງບໍ່ຖືກເອົາໄປຜ່ານກຳມະວິທີໃດໆ ສິ່ງສຳຄັນຄື ຕ້ອງໝັ້ນໃຈວ່າ ປາແຊວມັອນນັ້ນມີຄວາມສົດໃໝ່ແທ້ໆ.

ແນວໃດກໍຕາມ, ບໍ່ວ່າຈະມີການປຸງແຕ່ງປາແຊວມັອນດ້ວຍວິທີໃດໆກໍຕາມ ສິ່ງສຳຄັນທີ່ບໍ່ຄວນຖືເບົາກໍຄື ວັດຖຸດິບທີ່ເອົາມາກິນ ຫລື ປຸງແຕ່ງຮ່ວມກັບຊີ້ນປາແຊວມັອນ ໂດຍວັດຖຸດິບທີ່ຈະຊ່ວຍຍົກລົດຊາດຂອງປາແຊວມັອນ ແລະ ໃຫ້ຄຸນຄ່າທາງສານອາຫານໄດ້ແກ່ : ໝາກນາວ, ຜັກສະຫລັດ, ໜໍ່ໄມ້ຝຣັ່ງ, ຜັກກະລໍ່າ, ຖົ່ວວອນນັດ, ເຫລົ້າແວັງຂາວ ຫລື ອາດເປັນຜັກ, ໝາກໄມ້, ທັນຍາພືດອື່ນໆໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ.

- Wave100S AD to Website 2020 0 - ປາແຊວມັອນແບບໃດ ຈຶ່ງຈະດີຕໍ່ສຸຂະພາບທີ່ສຸດ
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ປາແຊວມັອນແບບໃດ ຈຶ່ງຈະດີຕໍ່ສຸຂະພາບທີ່ສຸດ
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ປາແຊວມັອນແບບໃດ ຈຶ່ງຈະດີຕໍ່ສຸຂະພາບທີ່ສຸດ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!