9 ຄຸນລັກສະນະຂອງຄົນໜ້າເຊື່ອຖືທີ່ທ່ານສາມາດເອົາໄປປັບໃຊ້ໄດ້ແທ້

9 ຄຸນລັກສະນະຂອງຄົນໜ້າເຊື່ອຖືທີ່ທ່ານສາມາດເອົາໄປປັບໃຊ້ໄດ້ແທ້ - 022511 2020 - 9 ຄຸນລັກສະນະຂອງຄົນໜ້າເຊື່ອຖືທີ່ທ່ານສາມາດເອົາໄປປັບໃຊ້ໄດ້ແທ້
9 ຄຸນລັກສະນະຂອງຄົນໜ້າເຊື່ອຖືທີ່ທ່ານສາມາດເອົາໄປປັບໃຊ້ໄດ້ແທ້ - Untitled design - 9 ຄຸນລັກສະນະຂອງຄົນໜ້າເຊື່ອຖືທີ່ທ່ານສາມາດເອົາໄປປັບໃຊ້ໄດ້ແທ້

ຄວາມໄວ້ວາງໃຈເປັນສິ່ງທີ່ມີຄ່າຫລາຍ ເພາະມັນສົ່ງຜົນຕໍ່ເກືອບທຸກເລື່ອງ ແລະ ການໄດ້ຮັບຄວາມເຊື່ອຖືຈາກຄົນອື່ນກໍເປັນອີກໜຶ່ງສິ່ງທີ່ສາມາດຊ່ວຍຊຸກຍູ້ທ່ານໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດໃນຊີວິດໄດ້. ຄວາມໄວ້ວາງໃຈປຽບດັ່ງກາວທີ່ຕິດແໜ້ນລະຫ່ວາງຜູ້ຄົນ ໃຫ້ສື່ສານກັນຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຍັງເປັນຮາກຖານສຳຄັນທີ່ຮັດແໜ້ນຄວາມສຳພັນໄວ້ນຳ – (Stephen Covey).

9 ຄຸນລັກສະນະຂອງຄົນໜ້າເຊື່ອຖືທີ່ທ່ານສາມາດເອົາໄປປັບໃຊ້ໄດ້ແທ້ - 012511 2020 300x200 - 9 ຄຸນລັກສະນະຂອງຄົນໜ້າເຊື່ອຖືທີ່ທ່ານສາມາດເອົາໄປປັບໃຊ້ໄດ້ແທ້

9 ຄຸນລັກສະນະຂອງຄົນໜ້າເຊື່ອຖືທີ່ທ່ານສາມາດເອົາໄປປັບໃຊ້ໄດ້ແທ້ - Wave100S AD to Website 2020 0 - 9 ຄຸນລັກສະນະຂອງຄົນໜ້າເຊື່ອຖືທີ່ທ່ານສາມາດເອົາໄປປັບໃຊ້ໄດ້ແທ້

ຄວາມໄວ້ໃຈບໍ່ສາມາດສ້າງຂຶ້ນໄດ້ໃນໄລຍະເວລາອັນສັ້ນ, ແຕ່ຕ້ອງອາໄສເວລາໃນການພິສູດ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຊື່ສັດ ຈິງໃຈຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີຜ່ານການກະທຳ ແລະ ໂຕຕົນຂອງທ່ານເອງ. ຫາກທ່ານຢາກຈະໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກຜູ້ອື່ນ ລອງເລີ່ມຈາກການສຳຫລວດການກະທຳ ແລະ ການຕັດສິນໃຈຂອງຕົນເອງໃນແຕ່ລະມື້ເບິ່ງ ແລະ ໃຊ້ຄຸນລັກສະນະ 9 ຂໍ້ຕໍ່ໄປນີ້ເປັນຫລັກເກນວັດແທກ ແລ້ວທ່ານຈະຮູ້ວ່າຕົນເອງເປັນຄົນທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືຫລາຍປານໃດ.

  1. ມີຄວາມຈິງໃຈ : ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຄົນທົ່ວໄປມັກຢາກຈະໃຊ້ເວລາຮ່ວມກັບຄົນທີ່ມີຄວາມຈິງໃຈ ແລະ ມີຈິດໃຈສູງສົ່ງ ເພາະຄົນເຫລົ່ານີ້ຈະບໍ່ພະຍາຍາມເຮັດໂຕ ຫລື ເບິ່ງວ່າຕົນເອງເໜືອກ່ວາຄົນອື່ນ, ພວກເຂົາເປັນຄົນໜ້າຄົບຫາ, ອ່ອນນ້ອມຖ່ອມຕົນ ແລະ ເປັນມິດກັບຜູ້ຄົນອ້ອມຂ້າງ.
  2. ຜ່ອນສັ້ນຜ່ອນຍາວ : ແນ່ນອນຢູ່ແລ້ວວ່າທຸກຄົນຍ່ອມມີມື້ທີ່ບໍ່ດີ,​ ແຕ່ຄົນສ່ວນຫລາຍກໍຍ່ອມຕ້ອງການພຶດຕິກຳທີ່ດີຢ່າງຜ່ອນສັ້ນຜ່ອນຍາວຈາກຄົນທີ່ພວກເຂົາໄວ້ວາງໃຈສະເໝີ ເພາະການກະທຳທີ່ຈິງໃຈ ແລະການຕັດສິນໃຈທີ່ສ້າງຄວາມຈະແຈ້ງ ຍ່ອມໂດດເດັ່ນໃນສາຍຕາຂອງຜູ້ອື່ນ. ຄວາມສຳເລັດບໍ່ໄດ້ວັດແທກກັນຢູ່ຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່, ແຕ່ເປັນຄວາມຜ່ອນສັ້ນຜ່ອນຍາວ ເມື່ອໃດທີ່ທ່ານທຸ້ມເທເພື່ອຄວາມສຳເລັດຢ່າງບໍ່ຫລຸດລະ ເມື່ອນັ້ນຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ກໍຈະຕາມມາເອງ – (Dwayn Johnson).
  3. ມີສິນທຳ : ໃຜໆກໍຢາກເຫັນ ຫລື ໃຫ້ຄ່າກັບຄົນອ້ອມໂຕທີ່ລຸກຂຶ້ນຢືນຢັດເພື່ອຄວາມຖືກຕ້ອງ ແມ່ນແຕ່ໃນເວລາທີ່ບໍ່ມີໃຜເຫັນກໍຕາມ.
  4. ເຂົ້າອົກເຂົ້າໃຈຄົນອື່ນ : ຄົນທີ່ໜ້າໄວ້ວາງໃຈຈະນຶກເຖິງ ແລະ ເປັນຫ່ວງເປັນໄຍຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຜູ້ອື່ນສະເໝີ ເຊິ່ງຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຜູ້ອື່ນໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ຕອບແທນຄວາມເຊື່ອໃຈໃຫ້ກັບທ່ານໄດ້.
  5. ເອື້ອເຟື້ອເຜື່ອແຜ່ : ຄວາມໄວ້ວາງໃຈເກີດຂຶ້ນໄດ້ເມື່ອໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ວຍເຫລືອໃນຍາມທີ່ຈຳເປັນ ຫລື ຍາມທຸກຍາກ ບໍ່ແມ່ນແຕ່ການໃຊ້ເວລາຮ່ວມກັນໃນຍາມມີຄວາມສຸກເທົ່ານັ້ນ. ຫົນທາງທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການພິສູດຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງໃຜຈັກຄົນ ແມ່ນການໃຫ້ຄວາມເຊື່ອກັບຄົນຜູ້ນັ້ນກ່ອນ – Ernest Hemingway).
  6. ເປັນຄົນສະຫລາດ ມັກສ້າງຄວາມປະທັບໃຈ : ຄົນທີ່ໄວ້ວາງໃຈໄດ້ມັກພ້ອມຈະເປີດໃຈຍອມຮັບສິ່ງໃໝ່ໆ, ຮຽນຮູ້ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່ຢູ່ຕະຫລອດເວລາ ພວກເຂົາມັກເບິ່ງເຫັນຫົນທາງໃນການພັດທະນາຕົນເອງສະເໝີ ແລະ ດ້ວຍເຫດນີ້ເອງ ພວກເຂົາຈຶ່ງຮູ້ວິທີສ້າງແຮງບັນດານໃຈ, ຄວາມປະທັບໃຈ ແລະ ຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ອື່ນຢູ່ສະເໝີ ທັງຍັງພ້ອມທີ່ຈະແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ທີ່ຕົນມີໃຫ້ຜູ້ອື່ນນຳ.
  7. ມັກສະໜັບສະໜູນ ແລະ ສ້າງສຳພັນທີ່ດີຕໍ່ຜູ້ອື່ນ : ຄົນທີ່ມີຄວາມໜ້າໄວ້ວາງໃຈມັກຫາທາງສະໜັບສະໜູນຄົນທີ່ມີຫຍັງຄ້າຍຄືກັນ ແລະ ຈະເຊື່ອມສຳພັນກັບຄົນທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດເພື່ອທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງຕົນໄດ້ສຳເລັດ. ຄວາມສຳພັນທີ່ດີມັກຈະເກີດຈາກຄວາມໄວ້ວາງໃຈ ແລະ ຄວາມເຄົາລົບທັງສອງຝ່າຍ – (Mona Sutphen).
  8. ຮູ້ຈັກຖ່ອມໂຕ : ຄົນທີ່ໄວ້ໃຈໄດ້ ຈະບໍ່ເອົາຕົນເອງເປັນຫລັກໃນການເຮັດວຽກ ເພາະພວກເຂົາຮູ້ວ່າການເຮັດວຽກເປັນທີມຍ່ອມສົ່ງຜົນດີກ່ວາການເຮັດວຽກພຽງຄົນດຽວ ແລະ ການສ້າງການຍອມຮັບນັບຖືຈະເປັນເລື່ອງຍາກຫາກວ່າເຮົາມັກເອົາຄວາມຄິດຂອງເຮົາເອງເປັນໃຫຍ່.
  9. ພ້ອມທີ່ຈະຍື່ນມືຊ່ວຍເຫລືອ : ພວກເຂົາພ້ອມທີ່ຈະຢູ່ຄຽງຂ້າງ, ສະໜັບສະໜູນຜູ້ອື່ນ ແລະ ເສຍສະຫລະເພື່ອຜູ້ອື່ນໄດ້ສະເໝີ.
9 ຄຸນລັກສະນະຂອງຄົນໜ້າເຊື່ອຖືທີ່ທ່ານສາມາດເອົາໄປປັບໃຊ້ໄດ້ແທ້ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - 9 ຄຸນລັກສະນະຂອງຄົນໜ້າເຊື່ອຖືທີ່ທ່ານສາມາດເອົາໄປປັບໃຊ້ໄດ້ແທ້
9 ຄຸນລັກສະນະຂອງຄົນໜ້າເຊື່ອຖືທີ່ທ່ານສາມາດເອົາໄປປັບໃຊ້ໄດ້ແທ້ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - 9 ຄຸນລັກສະນະຂອງຄົນໜ້າເຊື່ອຖືທີ່ທ່ານສາມາດເອົາໄປປັບໃຊ້ໄດ້ແທ້
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!