ການຫລຸລູກໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງ

ການຫລຸລູກໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງ - 6267 thaihealth cehjklqtw136 - ການຫລຸລູກໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງ
ການຫລຸລູກໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງ - kitchen vibe - ການຫລຸລູກໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງ

ໃນຍຸກຂອງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຫລາຍ ກວ່າທີ່ຈະຂຶ້ນກັບພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ ຊາຍໜຸ່ມ ຍົງໜຸ່ມຈໍານວນໜຶ່ງ ກໍເດີນຕາມ ຮ່ອງຮອຍຂອງສັງຄົມທີ່ແຕກຕ່າງທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ. ເມື່ອກ່ອນບໍ່ມີທີ່ແມ່ຍິງຕ້ອງເຂົ້າ ຫ້ອງນອນຂອງຜູ້ຊາຍ ແລະ ຜູ້ຊາຍກໍ່ບໍ່ອາດຈະລ່ວງລໍ້າເຂົ້າໃນຫ້ອງນອນຂອງແມ່ຍິງ ເພາະກົດຂອງຮີດຄອງຖືວ່າເປັນ ເລື່ອງທີ່ບໍ່ຈົບບໍ່ງາມ, ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ການທີ່ຍົງຊາຍຈະນອນຮ່ວມຫ້ອງດຽວກັນກໍ່ຍົງເປັນໄປບໍ່ໄດ້.

ການຫລຸລູກໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງ - c16d2863c4271cbf71dbc8e66bd7ccdc 300x200 - ການຫລຸລູກໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງ

ການຫລຸລູກໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງ - Visit Laos Visit SALANA BOUTIQUE HOTEL - ການຫລຸລູກໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງ

ມາໃນຍຸກຍິງສາວ ບ່າວແພວຈໍານວນໜຶ່ງຖືການຢູ່ຮ່ວມກັນ ຢູ່ຫ້ອງນອນດຽວກັນ ແລະ ນອນຮ່ວມກັນ ມັນແມ່ນສົດທີ່ບໍ່ມີໃຜຈະສູງມາດຫ້າມປາມເຂົ້າເຈົ້າໄດ້, ມີບາງຄູ່ກໍຢູ່ກັນແບບຄູ່ຜົວຕົວເມຍ ເພາະເຂົາເຈົ້າຖືວ່ານັ້ນແມ່ນສິດທິສ່ວນບຸກຄົນ ແຕ່ເລື່ອງເຫລົ່ານັ້ນກັບກາຍເປັນການສ້າງບັນຫາ ຄືການຖືພາຄາທ້ອງ ທີ່ທັງສອງຄົນຍັງບໍ່ທັນພ້ອມທີ່ຈະໃຫ້ມີພະຍານຮັກ ກໍຄື ລູກ ໃນເມື່ອບໍ່ມີຄວາມພ້ອມ ກໍຕ້ອງທໍາການຫລຸລູກອອກດ້ວຍວິທີການຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ອາດຈະກິນຢາ, ອາດຈະໄປໃຫ້ຄລີນິກເອົາອອກໃຫ້ ຫລື ໃຫ້ຜູ້ອື່ນຊ່ວຍເອົາອອກໃຫ້ ເຊິ່ງເປັນການກະທໍາຜິດຕາມທີ່ປະມວນກົດໝາຍອາຍາໄດ້ກໍານົດ ໄວ້ຄື: ບຸກຄົນໃດ ຫາກໄດ້ທໍາການຫລຸລູກໃຫ້ຜູ້ອື່ນຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະລະພາບແຕ່ 1 ປີ ຫາ 3 ປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃຫມແຕ່ 5.000.000 ກີບ ຫາ 15.000.000 ກີບ, ໃນກໍລະນີທີ່ຜູ້ກະທໍາຜິດ ຫາກໄດ້ທໍາການຫລຸລູກໃຫ້ຜູ້ອື່ນເປັນອາຈົນ ຫລື ໃນກໍລະນີທີ່ການຫລຸລູກໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍນັ້ນ ຫາກເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບຂອງແມ່ຊຸດໂຊມ ຫລື ເຮັດໃຫ້ແມ່ເສຍຊີວິດ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະຫລະພາບ ແຕ່ 5 ປີ ຫາ 7 ປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃຫມແຕ່ 7 ລ້ານກີບ ຫາ 20.000.000 ກີບ, ຜູ້ຍິງໃດ ຫາກໄດ້ທໍາການຫລຸລູກດ້ວຍຕົນເອງ ຫລືໃຊ້ຜູ້ອື່ນເຮັດໃຫ້ ໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດ ອົດສະຫລະພາບແຕ່ 3 ເດືອນ ຫາ 1 ປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝແຕ່ 3 ລ້ານກີບ ຫາ 10.000.000 ກີບ ຄວາມພະຍາຍາມ ກໍ່ການກະທໍາຜິດກໍຈະຖືກລົງໂທດ.

ການຫລຸລູກໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງ - f0a6373192d974a4c2aa22ce36837b22 300x300 - ການຫລຸລູກໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງ

ໂດຍ: (ໄມ້ງັດ Vientiane Mai)

 

 

ການຫລຸລູກໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງ - 3 - ການຫລຸລູກໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງ
ການຫລຸລູກໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງ - 5 - ການຫລຸລູກໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງ
ການຫລຸລູກໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງ - 4 - ການຫລຸລູກໂດຍບໍ່ຖືກຕ້ອງ