ແຈ້ງການ! ປ່ຽນເວລາຮຽນຊົ່ວຄາວ 3 ວັນ ແຕ່ວັນທີ 13-15 ມັງກອນ 2021 ຢູ່ໃນ 5 ຕົວເມືອງ

ແຈ້ງການ! ປ່ຽນເວລາຮຽນຊົ່ວຄາວ 3 ວັນ ແຕ່ວັນທີ 13-15 ມັງກອນ 2021 ຢູ່ໃນ 5 ຕົວເມືອງ - ad38ea8a 407c 43c6 bd72 9f12f3f1cc90 - ແຈ້ງການ! ປ່ຽນເວລາຮຽນຊົ່ວຄາວ 3 ວັນ ແຕ່ວັນທີ 13-15 ມັງກອນ 2021 ຢູ່ໃນ 5 ຕົວເມືອງ
ແຈ້ງການ! ປ່ຽນເວລາຮຽນຊົ່ວຄາວ 3 ວັນ ແຕ່ວັນທີ 13-15 ມັງກອນ 2021 ຢູ່ໃນ 5 ຕົວເມືອງ - kitchen vibe - ແຈ້ງການ! ປ່ຽນເວລາຮຽນຊົ່ວຄາວ 3 ວັນ ແຕ່ວັນທີ 13-15 ມັງກອນ 2021 ຢູ່ໃນ 5 ຕົວເມືອງ
ແຈ້ງການ
ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມືອງຈັນທະບູລີ, ສີໂຄດຕະບອງ, ສີສັດຕະນາກ, ໄຊເສດຖາ ແລະ ເມືອງໄຊທານີ ແຈ້ງໃຫ້ບັນດາໂຮງຮຽນລ້ຽງເດັກ-ອະນຸບານ, ປະຖົມ, ມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ, ຕອນປາຍທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນໃນຂອບເຂດເມືອງຂອງທ່ານ ປ່ຽນເວລາຮຽນຊົ່ວຄາວ 3 ວັນ ແຕ່ວັນທີ 13-15 ມັງກອນ 2021 ຕອນເຊົ້າໃຫ້ເລີ່ມຮຽນເວລາ 9:00 ໂມງ, ຕອນແລງເລີກຮຽນເວລາ: 15:00 ໂມງ.
ສໍາລັບໂຮງຮຽນທີ່ຢູ່ໃນຂອບເຂດລຽບເສັ້ນທາງໄກສອນ ພົມວິຫານ ແຕ່ວົງວຽນດອນໜູນຫາຫໍຄໍາແມ່ນໃຫ້ຄູອາຈານເອົາວຽກບ້ານ, ບົດຝຶກຫັດຕ່າງໆໃຫ້ນັກຮຽນຄົ້ນຄວ້າຢູ່ບ້ານໃນໄລຍະ 3 ວັນ ແຕ່ວັນທີ 13-15 ມັງກອນ 2021 ຄື: ເມືອງ ຈັນທະບຸລີ: ໂຮງຮຽນ ມ.ສ ວຽງຈັນ, ມ.ສ ສິນໄຊ ແລະ ອະນຸບານດາລາ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ: ໂຮງຮຽນ ມ.ສ ໜອງບອນ, ມ.ສ ຈັນສະຫວັນ, ມ.ສ ລາວ-ຫວຽດນາມ, ປະຖົມລາດຊະວົງ, ປະຖົມ ໂພນພະເນົາ, ມ.ຕ ເສກກະສັດ 2 ເມືອງ ໄຊທານີ ໂຮງຮຽນ ມ.ສ ດອນໜູນ, ມ.ສ ວັນໃໝ່, ມ.ສ ມາລິນີ, ມ.ສ SOS, ປະຖົມ ໄຊສົມພອນ, ປະຖົມ ສິດທິພອນ, ປະຖົມ ຣີດຟິວ, ປະຖົມ ອ໋ອດສະກ້າ, ປະຖົມ ໂລໂກ້ສີຄຳ.
ສຳລັບໂຮງຮຽນຊັ້ນປະຖົມທີ່ກຳລັງຈັດການສອບເສັງພາກຮຽນ I ແລະ ຊັ້ນມັດທະຍົມທີ່ກຳລັງຄົ້ນຄວ້າກຽມສອບເສັງພາກຮຽນ I ແມ່ນໃຫ້ເລື່ອນໄປສອບເສັງ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າໃນວັນເວລາອື່ນທົດແທນ ເພື່ອໃຫ້ການຮຽນ-ການສອນຄົບຖ້ວນຕາມໂຄງການຫລັກສູດ.
ແຈ້ງການ! ປ່ຽນເວລາຮຽນຊົ່ວຄາວ 3 ວັນ ແຕ່ວັນທີ 13-15 ມັງກອນ 2021 ຢູ່ໃນ 5 ຕົວເມືອງ - 4 - ແຈ້ງການ! ປ່ຽນເວລາຮຽນຊົ່ວຄາວ 3 ວັນ ແຕ່ວັນທີ 13-15 ມັງກອນ 2021 ຢູ່ໃນ 5 ຕົວເມືອງ
ແຈ້ງການ! ປ່ຽນເວລາຮຽນຊົ່ວຄາວ 3 ວັນ ແຕ່ວັນທີ 13-15 ມັງກອນ 2021 ຢູ່ໃນ 5 ຕົວເມືອງ - 3 - ແຈ້ງການ! ປ່ຽນເວລາຮຽນຊົ່ວຄາວ 3 ວັນ ແຕ່ວັນທີ 13-15 ມັງກອນ 2021 ຢູ່ໃນ 5 ຕົວເມືອງ
ແຈ້ງການ! ປ່ຽນເວລາຮຽນຊົ່ວຄາວ 3 ວັນ ແຕ່ວັນທີ 13-15 ມັງກອນ 2021 ຢູ່ໃນ 5 ຕົວເມືອງ - 5 - ແຈ້ງການ! ປ່ຽນເວລາຮຽນຊົ່ວຄາວ 3 ວັນ ແຕ່ວັນທີ 13-15 ມັງກອນ 2021 ຢູ່ໃນ 5 ຕົວເມືອງ