ໄທເດິນຫນ້າໂຄງການ YEN-Dຂະຫຍາຍການຄ້າ-ການລົງທືນກັບ CLMV

- kitchen vibe - ໄທເດິນຫນ້າໂຄງການ YEN-Dຂະຫຍາຍການຄ້າ-ການລົງທືນກັບ CLMV

ໂຄງການ Young Entrepreneur Network Development Program ຫລື YEN-Dເປັນຫນຶ່ງໃນໂຄງການຂອງປະເທດໄທ ທີ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນການສ້າງ ແລະຂະຫຍາຍການພົວພັນທາງດ້ານການຄ້າແລະການລົງທຶນກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານໃນຕະຫລາດ CLMV (ກຳປູເຈຍ ສປປ.ລາວ ມຽນມາ ແລະຫວຽດນາມ) ໂດຍຮູບແບບການດຳເນີນໂຄງການໄດ້ໃຊ້ຄອນເຊັບ “ ຄວາມເປັນຫມູ່ເພື່ອນ ” ໃນການສ້າງຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງນັກທຸລະກິດລຸ້ນໃຫມ່ ກ່ອນທີ່ຈະຂະຫຍາຍຜົນໄປສູ່ການຮ່ວມມືດ້ານການຄ້າແລະການລົງທຶນລະຫວ່າງກັນ.

ປະຈຸບັນໂຄງການ YEN-D ໄດ້ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມມາແລ້ວ 3 ຊຸດ ມີນັກທຸລະກິດລຸ້ນໃຫມ່ ທີ່ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມທັງໄທແລະ CLMVປະມານ 800 ຄົນແລະຄົນເຫລົ່ານີ້ ກຳລັງຢູ່ລະຫວ່າງການທຳມາຄ້າຂາຍລະຫວ່າງກັນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຄ້າຂາຍສິນຄ້າ ການຮ່ວມມືເຮັດທຸລະກິດແລະການຮ່ວມມືໃນການລົງທຶນ.

- Visit Laos Visit SALANA BOUTIQUE HOTEL - ໄທເດິນຫນ້າໂຄງການ YEN-Dຂະຫຍາຍການຄ້າ-ການລົງທືນກັບ CLMV

ນາງອະພິຣະດີ ຕັນຕຣາພອນ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງພານິດໄທ ກ່າວວ່າ : ໂຄງການນີ້ ເປັນໂຄງການທີ່ກົມການຄ້າຕ່າງປະເທດ ກະຊວງພານິດຈັດເຮັດຂຶ້ນເພື່ອກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ປະກອບການລຸ້ນໃຫມ່ ທີ່ເປັນລຸ້ນລູກ ລຸ້ນຫລານຂອງທຸລະກິດທີ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດ ຫລືນັກທຸລະກິດລຸ້ນໃຫມ່ທີ່ຫາກໍເຂົ້າເຮັດທຸລະກິດໄດ້ມີໂອກາດໃນການຂະຫຍາຍຕົວທັງດ້ານການຄ້າແລະການລົງທຶນ.

ໃນທາງກົງກັນຂ້າມກັນ ນັກທຸລະກິດຂອງປະເທດເພື່ອນບ້ານຈາກ CLMV ທີ່ໄດ້ເຂົ້າມາຝືກອົບຮົມໃນໂຄງການ YEN-D ກໍ່ຈະມີໂອກາດໃນການຂະຫຍາຍການຄ້າແລະການລົງທືນເຂົ້າມາຍັງປະເທດໄທເຊັ່ນດຽວກັນ ເປັນການສ້າງໂອກາດທາງການຄ້າແລະການລົງທືນໃຫ້ກັບທັງສອງຝ່າຍ.

ສ່ວນໂຄງການ YEN-D ທີ່ຕ້ອງເນັ້ນຄົນລຸ້ນໃຫມ່ ນັກທຸລະກິດລຸ້ນໃຫມ່ ເພາະຄົນເຫລົ່ານີ້ມີຄວາມໄຝ່ຝັນໃນການຂະຫຍາຍາທຸລະກິດແລະຕໍ່ໄປນັກທຸລະກິດເຫລົ່ານີ້ ຈະເປັນຮາກຖານທີ່ສຳຄັນໃນການຂະຫຍາຍການຄ້າຂອງໄທກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານ ແລະຂອງປະເທດເພື່ອນບ້ານກັບໄທ.

ນາງ ອະພິຣະດີ ກ່າວວ່າ : ໃນການຂັບເຄື່ອນໂຄງການ YEN-D  ບອກວ່າເປັນໂຄງການທີ່ແປກຈາກໂຄງການຝືກອົບຮົມອື່ນໆ ເພາະແທນທີ່ຈະມານັ່ງຝືກອົບຮົມກັນ ສຳເລັດແລ້ວກໍແຍກກັນກັບ ແຕ່ກະຊວງບໍ່ເຮັດແບບນັ້ນ ກະຊວງໄດ້ເນັ້ນການສ້າງຄອນເນັກຊັ້ນ ເນັ້ນການສ້າງຄວາມສະຫນິດສະຫນົມ ເພື່ອໃຫ້ເກີດ “ຫມູ່ເພື່ອນ” ເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ມາຮ່ວມໂຄງການເປັນຫມູ່ເພື່ອນກັນແລະຈາກນັ້ນ ຈຶ່ງຄ່ອຍໄປວ່າໃນເລື່ອງຂອງການເຮັດທຸລະກິດ ເພາະຖ້າເປັນຫມູ່ເພື່ອນກັນແລ້ວ ການຂະຫຍາຍທຸລະກິດລະຫວ່າງກັນກໍ່ຈະງ່າຍຂຶ້ນ.

ຕົວຢ່າງໃຫ້ເຫັນງ່າຍໆ ຫາກນັກທຸລະກິດໄທຕ້ອງການຈະເຂົ້າໄປເປີດຕະຫລາດໃນ CLMV ຫມູ່ YEN-D ໃນ CLMVທີ່ສົນໃຈສິນຄ້າ ກໍ່ສາມາດທີ່ຈະຕົກລົງຊື້ຂາຍ ເຮັດທຸລະກິດກັນໄດ້ທັນທີ ແຕ່ຖ້າສິນຄ້າຫລືບໍລິການບໍ່ກົງກັບທີ່ເພື່ອນ YEN-Dໃນ CLMVຕ້ອງການກໍ່ຈະມີຄຳແນະນຳວ່າ ຄວນຈະໄປຕິດຕໍ່ໃຜ ໄປຫາໃຜ ເພື່ອຂະຫຍາຍທຸລະກິດໄດ້ ແລະກໍລະນີຂອງນັກທຸລະກິດ YEN-Dຈາກ CLMVກໍ່ສາມາດໃຊ້ຮູບແບບນີ້ໃນການເຮັດທຸລະກິດກັບນັກທຸລະກິດຂອງໄທໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ.

ນາງອະພິຣະດີກ່າວວ່າ : ຜົນຈາກການໃຊ້ຄວາມເປັນຫມູ່ເພື່ອນໃນການຂະຫຍາຍທຸລະກິດການຄ້າແລະການລົງທືນຂອງຜູ້ປະກອບການໃນໂຄງການ YEN-D ສຸດຍອດການຄ້າຂາຍລະຫວ່າງກັນແລ້ວປະມານ 2,500 ລ້ານບາດ ຊື່ງເປັນໂຕເລກທີ່ເກັບສະຖິຕິໄດ້ ແຕ່ແທ້ຈິງ ຫນ້າຈະຫລາຍກວ່ານີ້ ເພາະຍັງມີໂຕເລກການຄ້າຂາຍທີ່ບໍ່ໄດ້ເກັບສະຖິຕິອີກເປັນຈຳນວນຫລາຍ ໂດຍກະຊວງພານິດຫມັ້ນໃຈວ່າມູນຄ່າການຄ້າຈະມີຍອດເພີ່ມຈຳນວນຫລາຍຂຶ້ນຕໍ່ໄປເລື້ອຍໆ ເພາະປະຈຸບັນນີ້ ນັກທຸລະກິດ YEN-D ທັງໄທແລະ CLMVໄດ້ມີການຈັດກິດຈະກຳພົບປະສັງສັນກັນແລະໄດ້ມີການເຈລະຈາທຸລະກິດລະຫວ່າງກັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຄື :

ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ກົມການຄ້າຕ່າງປະເທດ ໄດ້ຮ່ວມກັບນັກທຸລະກິດ YEN-Dຈັດກິດຈະກຳເພື່ອສ້າງຄວາມສຳພັນແລະເຈລະຈາທຸລະກິດຂຶ້ນໃນວັນທີ 5-6ພືດສະພາ 2017 ໄດ້ນຳຜູ້ປະກອບການ YEN-Dໄປຢ້ຽມຍາມນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ສປປ.ລາວ ຈຳນວນ 60 ຄົນ ມີຍອດການຊື້ຂາຍກັນທັນທີ 150 ລ້ານບາດ ແລະເມື່ອວັນທີ 27-28 ພືດສະພາ 2017 ໄດ້ນຳຜູ້ປະກອບການ YEN-Dຈຳນວນ 63 ທ່ານ ກຸ່ມສິນຄ້າ ໄດ້ແກ່ ອຸປະໂພກ,ບໍລິໂພກ, ເສື້ອຜ້າ, ເຄື່ອງກົນຈັກ, ອຸປະກອນກໍ່ສ້າງ, ລໍຈິດສະຕິກ, ຮ້ານອາຫານ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ສຸຂະພາບແລະຄວາມງາມ ຢ້ຽມຢາມກຳປູເຈຍ ມີຍອດການຊື້ຂາຍ 220 ລ້ານບາດ ວັນທີ 8-9 ມິຖຸນາ 2017 ໄດ້ນຳຜູ້ປະກອບການ YEN-D ຈຳນວນ 32 ທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມມຽນມາ ມີຍອດການຊື້ຂາຍ 120 ລ້ານບາດ ແລະໃນວັນທີ 17-19 ສິງຫາ 2017 ນີ້ຈະນຳຄະນະຜູ້ປະກອບການ YEN-D ຢ້ຽມຢາມນະຄອນໂຮ່ຈິມິນ ປະເທດຫວຽດນາມຕື່ມອີກ.

ນອກຈາກນີ້ ກະຊວງພານິດຍັງໄດ້ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຜູ້ປະກອບການ YEN-D ໂດຍໄດ້ຈັດຝືກອົບຮົມເພື່ອຍົກສູງຄວາມຮູ້ໃນການເຮັດການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ ເຊັ່ນ ການຂໍ Form D ການຈົດທະບຽນຊັບສິນທາງປັນຍາທັງໃນແລະຕ່າງປະເທດ ລວມຖືງເລື່ອງທີ່ຜູ້ປະກອບການ YEN-Dສົນໃຈ ສ່ວນຜູ້ປະກອບການ YEN-Dໃນ CLMV ໄດ້ມອບຫມາຍໃຫ້ຜູ້ອຳນວຍການສຳນັກງານສົງເສີມການຄ້າໃນຕ່າງປະເທດ ທີ່ປະຈຳຢູ່ໃນ CLMV ເປັນຜູ້ຈັດຝືກອົບຮົມໃນເລື່ອງທີ່ຜູ້ປະກອບການ YEN-Dຂອງ CLMV ສົນໃຈ.

ນາງອະພິຣະດີກ່າວວ່າ ກະຊວງພານິດມີແຜນທີ່ຈະຈັດໂຄງການYEN-Dຕໍ່ເນື່ອງໂດຍຂະນະນີ້ກຳລັງຢູ່ລະຫວ່າງການຈັດໂຄງການລຸ້ນທີ 4 ແລະຈະໃຊ້ຮູບແບບເກ່ົາ ຄື :ເນັ້ນການສ້າງຫມູ່ເພື່ອນ ເພື່ອໃຫ້ຫມູ່ເພື່ອນເປັນຄົນຕໍ່ຍອດໃນການເຮັດທຸລະກິດໂດຍລຸ້ນທີ 4 ຈະມີ 4 ລຸ້ນຄືເກົ່າ ຄື ໄທ-ກ່ຳບູເຈັ້ຍ ໄທ-ສປປ.ລາວ ໄທ-ມຽນມາ ແລະ ໄທ-ຫວຽດນາມ ຊື່ງນັກທຸລະກິດລຸ້ນໃຫມ່ ທີ່ສົນໃຈຈະເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ ກໍ່ຂໍໃຫ້ກຽມຄວາມພ້ອມເອົາໄວ້.

- 3 - ໄທເດິນຫນ້າໂຄງການ YEN-Dຂະຫຍາຍການຄ້າ-ການລົງທືນກັບ CLMV
- 4 - ໄທເດິນຫນ້າໂຄງການ YEN-Dຂະຫຍາຍການຄ້າ-ການລົງທືນກັບ CLMV
- 5 - ໄທເດິນຫນ້າໂຄງການ YEN-Dຂະຫຍາຍການຄ້າ-ການລົງທືນກັບ CLMV