6 ຜົນເສຍຂອງການບໍ່ວາງແຜນທາງການເງິນ

6 ຜົນເສຍຂອງການບໍ່ວາງແຜນທາງການເງິນ - 033012 2020 - 6 ຜົນເສຍຂອງການບໍ່ວາງແຜນທາງການເງິນ
6 ຜົນເສຍຂອງການບໍ່ວາງແຜນທາງການເງິນ - Untitled design - 6 ຜົນເສຍຂອງການບໍ່ວາງແຜນທາງການເງິນ

ການວາງແຜນທາງການເງິນ ແມ່ນການບໍລິຫານຈັດການລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ແລະ ເງິນທ້ອນຢ່າງເປັນລະບົບ ມີຄວາມສອດຄ່ອງລົງໂຕ ຈຶ່ງຖືເປັນສິ່ງທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດຄວບຄຸມສະຖານະທາງການເງິນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ທັງນີ້ ຫາກຂາດເຊິ່ງການວາງແຜນດ້ານການເງິນ ແລະ ໃຊ້ຈ່າຍຢ່າງບໍ່ເປັນລະບົບລະບຽບ ຜົນກໍຍ່ອມຕົກຢູ່ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ. ສຳລັບມື້ນີ້ເພື່ອເປັນການໃຫ້ຂໍ້ຄິດເຕືອນໃຈສຳລັບທ່ານທີ່ກຳລັງຮູ້ສຶກວ່າຕົນເອງບໍ່ເຄີຍວາງແຜນການໃຊ້ຈ່າຍເລີຍ ຈຶ່ງຂໍນຳສະເໜີ 6 ຜົນເສຍຂອງການບໍ່ວາງແຜນທາງການເງິນ ເພື່ອໃຫ້ທຸກທ່ານຮູ້ຈັກລະມັດລະວັງໃນເລື່ອງຂອງການໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ຮີບປັບປຸງພຶດຕິກຳການໃຊ້ຈ່າຍໄດ້ຢ່າງທັນເວລາ.

6 ຜົນເສຍຂອງການບໍ່ວາງແຜນທາງການເງິນ - 053012 2020 300x200 - 6 ຜົນເສຍຂອງການບໍ່ວາງແຜນທາງການເງິນ

  • ຜົນເສຍຂໍ້ທີ 1 ບໍ່ວາງແຜນການງິນ ລາຍຮັບເປັນສູນຢ່າງໄຮ້ປະໂຫຍດ : ດັ່ງທີ່ຮູ້ກັນດີວ່າລາຍຮັບນັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ກ່ວາຈະໄດ້ມາກໍຕ້ອງແລກດ້ວຍທັງເວລາ, ກຳລັງກາຍ ແລະ ກຳລັງຄວາມຄິດ. ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າຫາກລົງທຶນລົງແຮງດ້ວຍຄວາມອິດເມື່ອຍ, ແຕ່ຊຳ້ພັດບໍ່ຮູ້ຈັກວາງແຜນການໃຊ້ຈ່າຍ ກໍຍ່ອມຈະຕ້ອງຖືເປັນເລື່ອງໜ້າເສຍດາຍ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ຮາຍຮັບທີ່ຫາມານັ້ນຈຳຕ້ອງກາຍເປັນສູນໄປຢ່າງໄຮ້ປະໂຫຍດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການໃຊ້ຈ່າຍໄປກັບສິນຄ້າຟູມເຟືອຍ, ໃຊ້ຈ່າຍໄປກັບຄວາມບັນເທີງທີ່ເກີນຄວາມຈຳເປັນ ຫລື ໃຊ້ຈ່າຍໄປກັບສິ່ງລໍ້ຕາລໍ້ໃຈໂດຍບໍ່ທັນໄດ້ຄຳນຶງວ່າຄວາມຈິງແລ້ວຕົນເອງຢາກໄດ້ມັນຫລືບໍ່ ກ່ວາຈະຮູ້ສຶກໂຕກໍພົບວ່າລາຍຮັບທີ່ອົດສາທຸ້ມເທເມື່ອຍຍາກໃນການແລກມານັ້ນກໍໄດ້ສູນຫາຍໄປແລ້ວໂດຍບໍ່ເກີດປະໂຫຍດຫຍັງເລີຍ.
  • ຜົນເສຍຂໍ້ທີ 2 ບໍ່ວາງແຜນການເງິນ ບໍ່ມີເງິນທ້ອນ : ການໃຊ້ຈ່າຍໂດຍບໍ່ວາງແຜນທາງການເງິນ ນອກຈາກຈະເຮັດໃຫ້ລາຍຮັບກາຍເປັນສູນໄປຢ່າງໄຮ້ປະໂຫຍດແລ້ວ ຜົນເສຍສຳຄັນອີກຢ່າງໜຶ່ງກໍຄື ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານບໍ່ມີເງິນທ້ອນ ເພາະເມື່ອມີລາຍຮັບ ແທນທີ່ຈະເອົາລາຍຮັບນັ້ນມາແບ່ງສັນປັນສ່ວນໄວ້ເປັນເງິນທ້ອນເພື່ອສຳຮອງໃຊ້ໃນຍາມສຸກເສີນ ກໍຊຳ້ພັດໃຊ້ຈ່າຍໄປຈົນໝົດແລ້ວ ບໍ່ເຫລືອເງິນສຳຮອງເພື່ອໃຊ້ປະກັນຄວາມສ່ຽງ ຫາກເກີດເຫດ ຫລື ຈຳຕ້ອງພົບກັບລາຍຈ່າຍອັນບໍ່ຄາດຄິດ ທັງຍັງບໍ່ມີເງິນທ້ອນໄວ້ສຳລັບລົງທຶນຕໍ່ຍອດ ຫລື ໃຊ້ສອຍເມື່ອຮອດຍາມທີ່ຕ້ອງການໃນອະນາຄົດນຳອີກ.

6 ຜົນເສຍຂອງການບໍ່ວາງແຜນທາງການເງິນ - 063012 2020 300x200 - 6 ຜົນເສຍຂອງການບໍ່ວາງແຜນທາງການເງິນ

  • ຜົນເສຍຂໍ້ທີ 3 ບໍ່ວາງແຜນການເງິນ ທາງລັດສູ່ການເປັນໜີ້ສິນ : ເມື່ອບໍ່ມີເງິນທ້ອນຍ້ອນຂາດການວາງແຜນທາງການເງິນທີ່ດີ ຜົນພວງປະການຕໍ່ມາກໍຄືເລື່ອງຂອງໜີ້ສິນ ເພາະຖ້າຫາກຮອດຍາມທີ່ຕ້ອງພົບກັບລາຍຈ່າຍອັນບໍ່ຄາດຄິດ ເຊັ່ນ : ການເຈັບປ່ວຍທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ຄ່າປິ່ນປົວ, ຕ້ອງຊື້ ຫລື ສ້ອມແປງສິ່ງຂອງເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ຈຳເປັນຮີບດ່ວນ ກໍຫລີກເວັ້ນບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະຕ້ອງກູ້ຢືມ ຫລື ກູ້ເງິນຈາກແຫ່ລງເງິນຕ່າງໆ ເຊິ່ງຈະຕ້ອງສູນເສຍເງິນໄປກັບດອກເບ້ຍ ໂດຍບໍ່ໄດ້ປະໂຫຍດກັບຄືນມາ ການບໍ່ວາງແຜນທາງການເງິນຈຶ່ງຖືເປັນທາງລັດສູ່ການເປັນໜິ້ສິນໂດຍທີ່ບໍ່ຄວນຈະເກີດຂຶ້ນເລີຍ.
  • ຜົນເສຍຂໍ້ທີ 4 ບໍ່ວາງແຜນການເງິນ ໄປບໍ່ເຖິງຝັ່ງຝັນ : ຜູ້ທີ່ມີລາຍຮັບໃນໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນ ອາດມີຄວາມທະເຍີທະຍານໃນການໃຊ້ຈ່າຍເພື່ອແລກມາເຊິ່ງສິ່ງທີ່ຕ້ອງການ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເຮືອນ, ລົດ, ຄອນໂດ ຫລື ສິ່ງຂອງເຄື່ອງໃຊ້ອັນມີມູນຄ່າສູງ. ແນວໃດກໍຕາມ ລາຍຮັບນັ້ນຊຳ້ພັດບໍ່ແມ່ນພຽງປັດໄຈດຽວທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດໄດ້ມາເຊິ່ງສິ່ງຕ່າງໆໄດ້, ແຕ່ປັດໄຈທີ່ສຳຄັນຍິ່ງກ່ວານັ້ນກໍຄືເລື່ອງຂອງການວາງແຜນທາງການເງິນ ເຖິງຈະມີລາຍຮັບເຂົ້າມາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຮູ້ສຶກວ່າຈັກມື້ໜຶ່ງຈະສາມາດຊື້ຫາສິ່ງທີ່ຕ້ອງການໄດ້, ແຕ່ຖ້າຫາກໄຮ້ເຊິ່ງການວາງແຜນການເງິນ ລາຍຮັບເຫລົ່ານັ້ນກໍຍ່ອມຈະບໍ່ຖືກແບ່ງສັນປັນສ່ວນ ແລະ ເກັບທ້ອນໄວ້ຢ່າງມີວິໄນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດໄປເຖິງຄວາມໄຝ່ຝັນ ຫລື ສິ່ງທີ່ຕ້ອງການໄດ້ຈັກເທື່ອ ແລະ ໃນບາງເທື່ອກໍອາດເປັນໄດ້ແຕ່ພຽງຄວາມໄຝ່ຝັນທີ່ບໍ່ຖືກສານຕໍ່ໃຫ້ເປັນຄວາມຈິງ.

6 ຜົນເສຍຂອງການບໍ່ວາງແຜນທາງການເງິນ - 043012 2020 300x119 - 6 ຜົນເສຍຂອງການບໍ່ວາງແຜນທາງການເງິນ

6 ຜົນເສຍຂອງການບໍ່ວາງແຜນທາງການເງິນ - Wave100S AD to Website 2020 0 - 6 ຜົນເສຍຂອງການບໍ່ວາງແຜນທາງການເງິນ
  • ຜົນເສຍຂໍ້ປີ 5 ບໍ່ວາງແຜນການເງິນ ໃຊ້ເງິນຢ່າງບໍ່ມີອະນາຄົດ : ການບໍ່ວາງແຜນທາງການເງິນ ເປັນການໃຊ້ເງິນແບບບໍ່ມີລະບົບແບບແຜນທີ່ຄວບຄຸມໄດ້ ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ສະພາບທາງການເງິນຂາດຄວາມໝັ້ນຄົງ ບໍ່ສາມາດກຳນົດໄດ້ວ່າໃນແຕ່ລະເດືອນຈະຕ້ອງມີລາຍຮັບເທົ່າໃດ, ມີລາຍຈ່າຍເທົ່າໃດ ແລະ ມີເງິນທ້ອນເທົ່າໃດ ຈຶ່ງຍາກທີ່ຈະກຳນົດອະນາຄົດໄດ້ ເຖິງວ່າຈະມີລາຍຮັບສູງ ແຕ່ຖ້າຫາກໄຮ້ເຊິ່ງການວາງແຜນທາງການເງິນທີ່ດີແລ້ວ ເວລາກໍຍ່ອມຖືກໃຊ້ໄປຢ່າງເປັນສູນ ຕັ້ງແຕ່ 1 ເດືອນ 1 ປີ ຫລື 10 ປີ ກ່ວາຈະຮູ້ສຶກໂຕອີກເທື່ອກໍພົບວ່າຕົນເອງຍັງບໍ່ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນທ້ອນເງິນເລີຍ ດ້ວຍເຫດດັ່ງກ່າວຈຶ່ງເອີ້ນໄດ້ວ່າການບໍ່ວາງແຜນການເງິນນັ້ນຖືເປັນການໃຊ້ເງິນໂດຍໄຮ້ເຊິ່ງອະນາຄົດຢ່າງແທ້ຈິງ.

ຜົນເສຍຂໍ້ທີ 6 ບໍ່ວາງແຜນການເງິນ ບໍ່ມີມື້ປະສົບຄວາມສຳເລັດ : ການວາງແຜນທາງການເງິນເປັນຫົວໃຈສຳຄັນທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາທຸກຄົນສາມາດປະສົບຄວາມສຳເລັດທາງດ້ານການເງິນໄດ້ ເພາະເມື່ອສາມາດຮູ້ເຖິງສະພາບທາງການເງິນ ທັງລາຍຮັບ – ລາຍຈ່າຍ, ເງິນຄົງເຫລືອ ຕະຫລອດຈົນຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆກໍຍ່ອມສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ໂດຍອິດສະຫລະ ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຖ້າຫາກໄຮ້ເຊິ່ງການວາງແຜນທາງການເງິນແລ້ວ ຄວາມສຳເລັດກໍຍ່ອມເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ມີມື້ຈະຍາດມາໄດ້.

6 ຜົນເສຍຂອງການບໍ່ວາງແຜນທາງການເງິນ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - 6 ຜົນເສຍຂອງການບໍ່ວາງແຜນທາງການເງິນ
6 ຜົນເສຍຂອງການບໍ່ວາງແຜນທາງການເງິນ - WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - 6 ຜົນເສຍຂອງການບໍ່ວາງແຜນທາງການເງິນ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!