ເຜີຍແຜ່ວຽກງານການຊໍາລະໃຫ້ຮັດກຸມ ແລະ ຖືກຕ້ອງລະບຽບກົດໝາຍ

- IMG 6579 scaled - ເຜີຍແຜ່ວຽກງານການຊໍາລະໃຫ້ຮັດກຸມ ແລະ ຖືກຕ້ອງລະບຽບກົດໝາຍ
- Untitled design - ເຜີຍແຜ່ວຽກງານການຊໍາລະໃຫ້ຮັດກຸມ ແລະ ຖືກຕ້ອງລະບຽບກົດໝາຍ

ກົມຄຸ້ມຄອງລະບົບຊຳລະສະສາງ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ວຽກງານການຊໍາລະ ທີ່ຕິດພັນກັບການຄຸ້ມຄອງຕິດຕາມກວດກາລະບົບການຊໍາລະ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊຳລະ, ຂຶ້ນໃນວັນທີ 21 ມັງກອນນີ້ ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ນາງ ລຳມອນ ສິມມະໄລວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງລະບົບຊຳລະສະສາງ.

- IMG 6551 300x200 - ເຜີຍແຜ່ວຽກງານການຊໍາລະໃຫ້ຮັດກຸມ ແລະ ຖືກຕ້ອງລະບຽບກົດໝາຍ

ເພື່ອແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ວຽກງານການຊໍາລະໄດ້ເຄື່ອນໄຫວຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພ,ພ້ອມເປັນການ ສົ່ງເສີມການຂັບເຄື່ອນທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສະຖຽນລະພາບທາງການເງິນ-ເງິນຕາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມີຄວາມເປັນເອກະພາບ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບການ ທີ່ ທຫລ ວາງອອກແຕ່ລະໄລຍະ. ທັງແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ ຮັບຮູ້-ເຂົ້າໃຈເລິກເຊີ່ງຕື່ມອີກຕໍ່ເນື້ອໃນຈິດໃຈຂອງບັນດາລະບຽບການທີ ທຫລ ວາງອອກ ເພື່ອນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຖືກຕ້ອງ.

- IMG 6567 300x200 - ເຜີຍແຜ່ວຽກງານການຊໍາລະໃຫ້ຮັດກຸມ ແລະ ຖືກຕ້ອງລະບຽບກົດໝາຍ

ປັດຈຸບັນໃນສັງຄົມເຮົາໄດ້ມີການໃຫ້ບໍລິການຊໍາລະທີ່ມີຄວາມຫລາກຫລາຍ, ການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງຫລາຍພາກສ່ວນ ຫລື ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແມ່ນມີການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືການຊໍາລະທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຊໍາລະດ້ວຍເງິນສົດ, ບັດ, ແຊັກ, ເງິນໂອນ, ເງິນອີເລັກໂຕຣນິກ ເຊິ່ງການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືທັງໝົດນັ້ນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຄຸ້ມຄອງທີ່ຮັດກຸມ ແລະ ພັດທະນາລະບົບການຊຳລະມີຄວາມສະດວກ, ປອດໄພ, ສາມາດເຊື່ອມໃຊ້ຮ່ວມກັນໄດ້,  ມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ມີຕົ້ນທຶນຕ່ຳ. ຍ້ອນເຫັນໄດ້ຄວາມສໍາຄັນດັ່ງກ່າວ, ລັດຖະບານເຮົາຈຶ່ງໄດ້ປະກາດໃຊ້ກົດ  ໝາຍວ່າດ້ວຍລະບົບການຊໍາລະ ສະບັບເລກທີ 32/ສພຊ, ລົງວັນທີ 07 ພະຈິກ 2017 ແລະ ໄດ້ມອບໃຫ້ ທຫລ ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກດ້ານວຽກງານການຊໍາລະຢ່າງລວມສູນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເຊີ່ງມີກົມຄຸ້ມຄອງລະບົບຊໍາລະສະສາງ ທີ່ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ ທຫລ ກໍຄືລັດຖະບານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງຕິດຕາມກວດກາວຽກງານດັ່ງກ່າວໃຫ້ມີການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍ. ສະນັ້ນ, ຜູ້ທີ່ມີຈຸດປະສົງໃຫ້ບໍລິການຊໍາລະ ຕ້ອງໄດ້ຜ່ານການອະນຸຍາດຈາກ ທຫລ.

- acquiring 300x298 - ເຜີຍແຜ່ວຽກງານການຊໍາລະໃຫ້ຮັດກຸມ ແລະ ຖືກຕ້ອງລະບຽບກົດໝາຍ

- Wave100S AD to Website 2020 0 - ເຜີຍແຜ່ວຽກງານການຊໍາລະໃຫ້ຮັດກຸມ ແລະ ຖືກຕ້ອງລະບຽບກົດໝາຍ

ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ກົມຄຸ້ມຄອງລະບົບຊໍາລະສະສາງ ກໍ່ຄື ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ຜູ້ຄວບຄຸມລະບົບ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊໍາລະ ໂດຍການຄົ້ນຄ້ວາພິຈາລະນາອະນຸຍາດຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊຳລະ, ດຳເນີນການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຍຸບເລີກການໃຫ້ບໍລິການຊຳລະ ຕາມລະບຽບການຢ່າງເປັນປົກກະຕິ. ແຕ່ເຖິງແນວໃດກໍຍັງມີບາງພາກສ່ວນບໍ່ທັນຮັບຮູ້ ແລະເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊີ່ງຕໍ່ວຽກງານດັ່ງກ່າວຊຶ່ງຍັງມີການເຄື່ອນໄຫວໂດຍລຳພັງບໍ່ໄດ້ເຂົ້າມາພົວພັນເພື່ອຂໍອະນຸຍາດ ຈາກ ທຫລ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການໃຫ້ບໍລິການຕູ້ເຕີມເງິນເອເລັກໂຕຣນິກ, ການອອກເງິນເອເລັກໂຕຼນິກ ແລະ ການສ້າງ Platform ການໃຫ້ບໍລິການອອນລາຍ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ມີການຊໍາລະກ່ຽວຂ້ອງກັບກົນໄກການໃຫ້ບໍລິການ Platform ດັ່ງກ່າວ.

- IMG 6555 300x200 - ເຜີຍແຜ່ວຽກງານການຊໍາລະໃຫ້ຮັດກຸມ ແລະ ຖືກຕ້ອງລະບຽບກົດໝາຍ

ພ້ອມນີ້, ທ່ານ ຮອງຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງລະບົບຊຳລະສະສາງ ໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ ຂອດການຄຸ້ມຄອງຕິດຕາມກວດກາ ຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມທັງພາກລັດ, ພາກທຸລະກິດ ແລະ ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ ຕ້ອງມີກົນໄກໃນການປະສານງານກັນຢ່າງກົມກຽວ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຊຳລະມີຄວາມຄ່ອງຕົວດີຍິ່ງຂຶ້ນ.

- IMG 6579 300x200 - ເຜີຍແຜ່ວຽກງານການຊໍາລະໃຫ້ຮັດກຸມ ແລະ ຖືກຕ້ອງລະບຽບກົດໝາຍ

- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - ເຜີຍແຜ່ວຽກງານການຊໍາລະໃຫ້ຮັດກຸມ ແລະ ຖືກຕ້ອງລະບຽບກົດໝາຍ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!