9 ເລື່ອງຫ້າມນິນທາກັບເພື່ອນຮ່ວມວຽກ

- 033006 - 9 ເລື່ອງຫ້າມນິນທາກັບເພື່ອນຮ່ວມວຽກ
- Untitled design - 9 ເລື່ອງຫ້າມນິນທາກັບເພື່ອນຮ່ວມວຽກ
  1. ຮັກສາເງິນເດືອນເປັນຄວາມລັບ : ມັນເປັນເລື່ອງລະຫ່ວາງທ່ານ, ຫົວໜ້າ ແລະ ຝ່າຍບຸກຄົນ, ທ່ານບໍ່ຄວນເອົາໄປເລົ່າໃຫ້ໃຜຟັງ ເພາະວ່າມັນເປັນເລື່ອງລະອຽດອ່ອນ ແລະ ຄົນອື່ນໆອາດຈະຕັ້ງຄຳຖາມກັບຫົວໜ້າ ຫລື ໂຕທ່ານໄດ້ ບໍ່ວ່າທ່ານຈະໄດ້ເງິນ ເດືອນຫລາຍໜ້ອຍປານໃດກໍຕາມ.
  2. ປະຫວັດການເຈັບປ່ວຍ : ແມ່ນຢູ່ວ່າບໍ່ມີໃຜມາສົນໃຈດອກວ່າທ່ານຈະມີພະຍາດປະຈຳໂຕຫຍັງແດ່ ຫລື ວ່າຜ່າຕັດເທື່ອສຸດທ້າຍເມື່ອໃດ, ແຕ່ຫາກເມື່ອໃດທີ່ຫົວໜ້າ ຫລື ເພື່ອນຮ່ວມວຽກຂອງທ່ານຮູ້ ເຂົາສາມາດຄິດວ່າທ່ານເປັນບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຈະບໍ່ສະບາຍໄດ້ສູງ, ບໍ່ແຂງແຮງ ຈຶ່ງອາດຈະມອບໝາຍວຽກສຳຄັນໃຫ້ຄົນອື່ນແທນ.
  3. ຫ້າມນິນທາ : ຢາກຈະນິນທາຄົນໃນຫ້ອງການ ທ່ານຕ້ອງນິນທາກັບຄົນອື່ນໆຢູ່ນອກຫ້ອງການທີ່ບໍ່ສາມາດສືບສາວມາຫາ ໂຕທ່ານໄດ້ ເພາະເລື່ອງນີ້ເປັນປະເດັນສຳຄັນທີ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານບໍ່ແຈບໃຈກັບເພື່ອນຮ່ວມວຽກອີກຕໍ່ໄປ ລວມທັງຄົນອື່ນອາດຝັງຄວາມຄິດກ່ຽວກັບນິໄສທີ່ບໍ່ດີຂອງທ່ານໄວ້ໃນຄວາມຊົງຈຳ.
  4. ຕິ ຫລື ຈົ່ມເລື່ອງວຽກ : ຢຸດພຶດຕິກຳການເວົ້າເຖິງວຽກຂອງທ່ານໃນແນວທາງທີ່ບໍ່ສ້າງສັນ ເພາະອາດຈະມີບາງຄົນທີ່ບໍ່ເຂົ້າໃຈໃນວຽກຂອງທ່ານເອົາໄປເວົ້າລັບຫລັງວ່າທ່ານບໍ່ມັກ ແລະ ບໍ່ຍິນດີກັບວຽກທີ່ເຮັດຢູ່ ຫາກທ່ານຢາກຈະຈົ່ມ ໃຫ້ຈົ່ມກັບຄົນທີ່ໄວ້ໃຈໄດ້, ເຂົ້າໃຫ້ຖືກຊ່ອງທາງດີກ່ວາທີ່ຈະຈົ່ມໄປໂດຍບໍ່ໄດ້ເບິ່ງທິດທາງລົມ.
  5. ສາສະໜາ ແລະ ການເມືອງຫ້າມລົມ : ດັ່ງທີ່ເຄີຍໄດ້ຍິນກັນວ່າມີຄົນຂັດແຍ່ງກັນລະຫ່ວາງລົມເລື່ອງການເມືອງຈົນເຖິງຂະ ໜາດຂ້າກັນຕາຍ ເຊິ່ງເຫລົ່ານີ້ເປັນເລື່ອງຂອງຄວາມເຊື່ອ ແລະ ຄວາມສັດທາສ່ວນບຸກຄົນ ຖ້າຈະຖຽງກັນເພື່ອເອົາຊະນະ ຈະບໍ່ມີມື້ສິ້ນສຸດ, ໃຫ້ປ່ຽນເລື່ອງລົມດີກ່ວາຈະເບິ່ງໜ້າກັບເພື່ອນຮ່ວມວຽກບໍ່ຕິດ.
  6. ຂໍ້ມູນສ່ວນໂຕຢ່າເລົ່າຕໍ່ : ເລື່ອງບາງເລື່ອງກໍບໍ່ຈຳເປັນຈະຕ້ອງໃຫ້ເພື່ອນຮ່ວມວຽກຂອງທ່ານຮູ້ກໍໄດ້ ເຊັ່ນ : ເງິນທ້ອນ, ຍອດຂາຍ, ການວາງແຜນມີລູກ ຫລື ຂໍ້ມູນຫຍັງກໍຕາມທີ່ອາດຈະສົ່ງຜົນເສຍມາເຖິງເຮົາໄດ້ ໂດຍສະເພາະເລື່ອງທ່ຽວ ຫລື ເວລາ ເມົາຄ້າງຂອງທ່ານ ຖ້າທ່ານເລົ່າມື້ວັນອາທິດໄປງານລ້ຽງສັງສັນທີ່ມ່ວນຫລາຍມາ ເພື່ອນຮ່ວມວຽກຂອງທ່ານຈະຈັບສັງເກດວ່າທ່ານມີປະສິດທິພາບໃນການເຮັດວຽກໜ້ອຍລົງປານໃດ ຫາກທ່ານບໍ່ບອກເຂົາກໍຄົງບໍ່ຈັບຕາເບິ່ງເປັນພິເສດ.
  7. ຮັກສາຂໍ້ມູນອອນລາຍໄວ້ໄກເພື່ອນຮ່ວມວຽກ : ທ່ານໃດມັກຫລິ້ນໂທລະສັບ ຫລື ໂລກອອນລາຍລະວັງໃຫ້ດີ ເພາະຂໍ້ມູນອອນລາຍຂອງທ່ານຈະບອກໄດ້ທຸກໆຢ່າງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄວາມສຸກ ຫລື ຄວາມທຸກ ຍິ່ງຖ້າເພື່ອນຮ່ວມວຽກຂອງທ່ານເຂົ້າມາເຫັນທ່ານຂຽນໄວ້ວ່າ : Today is so bad day ເຂົາສາມາດເດົາໄດ້ວ່າທ່ານບໍ່ພໍໃຈເລື່ອງຫຍັງຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກ ຫລື ບໍ່ພໍໃຈໃນໂຕເຂົາທີ່ເຂົ້າມາຮ່ວມວຽກກັບທ່ານ ການຕີຄວາມໝາຍປ່ຽນສະພາບໄປໄດ້ຫລາກຫລາຍຮູບແບບ ດັ່ງນັ້ນບໍ່ຄວນໃຫ້ສັງຄົມອອນລາຍເຂົ້າມາປະປົນກັບຊີວິດການເຮັດວຽກຂອງທ່ານຫລາຍ.
  8. ຕັ້ງກຳແພງຄວາມສຳພັນ : ບໍ່ວ່າທ່ານກຳລັງມີເລື່ອງກັບຜົວ – ເມຍ ຫລື ກຳລັງຕົກຂຸມຮັກກັບຜູ້ບ່າວ – ຜູ້ສາວຄົນໃໝ່ ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກເຫລົ່ານັ້ນຜ່ານເຂົ້າມາໃນບ່ອນເຮັດວຽກຂອງທ່ານ ຢ່າງໜ້ອຍເມື່ອເຫດການເຫລົ່ານັ້ນມັນປ່ຽນໄປ ແລ້ວເຮົາບໍ່ຢາກເວົ້າເຖິງ ແຕ່ເພື່ອນຮ່ວມວຽກອາດຈະຢາກໃຫ້ຄວາມເປັນຫ່ວງ ແລະ ຖາມເຖິງເລື່ອງນັ້ນຢູ່ບໍ່ເຊົາ (ຄວາມຈິງອາດຈະຢາກຮູ້ເລື່ອງລາວຕອນຕໍ່ໄປ) ຈົນຄືວ່າເລື່ອງພາຍນອກຫ້ອງການສົ່ງຜົນມາເຖິງການເຮັດວຽກຂອງທ່ານນຳ.
  9. ປົກປິດລາຄາສິນຄ້າ : ຄວາມຈິງແລ້ວເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ໜ້າຈະຕ້ອງປົກປິດຫຍັງ, ແຕ່ເມື່ອທ່ານຊື້ມາຈັກອັນແລ້ວບອກລາຄາມັນໃຫ້ຄົນອື່ນໆຟັງ ເພື່ອນຮ່ວມວຽກຂອງທ່ານອາດຈະຄາດຄະເນໄດ້ວ່າທ່ານມີກຳລັງຊື້ຫລາຍປານນັ້ນ ອາດຈະໄດ້ເງິນເດືອນ ຫລື ເງິນລາຍໄດ້ອື່ນໆທີ່ຫລາຍກ່ວາພວກເຂົາ. ດັ່ງນັ້ນ ມີຫຍັງດີຢ່າໂອ້ອວດໃນບ່ອນເຮັດວຽກ.
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - 9 ເລື່ອງຫ້າມນິນທາກັບເພື່ອນຮ່ວມວຽກ
- WhatsApp Image 2020 05 27 at 5 - 9 ເລື່ອງຫ້າມນິນທາກັບເພື່ອນຮ່ວມວຽກ
- Wave100S AD to Website 2020 0 - 9 ເລື່ອງຫ້າມນິນທາກັບເພື່ອນຮ່ວມວຽກ
error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!