ເຈັບຫົວເປັນປະຈຳຕ້ອງລະວັງເລື່ອງການກິນ

ທ່ານໃດມີພະຍາດປະຈຳໂຕ ເຊັ່ນ : ເຈັບຫົວຊຳ້ເຮື້ອ ຈຳເປັນຕ້ອງລະວັງການໃຊ້ຊີວິດປະຈຳວັນຫລາຍກ່ວາຄົນທົ່ວໄປ ໂດຍສະເພາະອາຫານ ຫາກບໍ່ລະວັງອາດເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບສານໄທຣາມີນ ແລະ ໄນໄຕຣ ເຮັດໃຫ້ລະບົບປະສາດ ແລະ ຫລອດເລືອດຫົດໂຕທັນທີ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຈັບຫົວຂຶ້ນມາກະທັນຫັນ. ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຄວນລະວັງ 5 ອາຫານຕໍ່ໄປນີ້ : ໄສ້ກອກຫວານ ແລະ ຊີ້ນຫລອດ…

7 ຫລັກການເພີ່ມຄວາມສະຫລາດທາງປັນຍາໃຫ້ລູກ.

ນອກຈາກຄວາມປາຖະໜາໃຫ້ລູກເປັນຄົນດີ ແລະ ມີຊີວິດທີ່ມີຄວາມສຸກແລ້ວ, ພໍ່ແມ່ຫລາຍຄົນກໍຍັງຢາກໃຫ້ລູກມີໄອຄິວດີ (ຄວາມສະຫລາດທາງປັນຍາ) ແລະ ມີສະຕິປັນຍາດີເພື່ອທາງເລືອກໃນອະນາຄົດ ແລະ ການເຮັດວຽກດີໆທີ່ຈະໄດ້ມີຊີວິດທີ່ສຸກສະບາຍນຳ ເຊິ່ງຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສຸຂະພາບຈິດຈາກຫລາຍສະຖາບັນໃນຫລາຍໆປະເທດ ກໍໄດ້ແນະນຳເຖິງປັດໄຈສຳຄັນທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເດັກນ້ອຍມີຄວາມສະຫລາດທາງສະຕິປັນຍາ ຫລື ໄອຄິວຢູ່ໃນລະດັບດີ ໂດຍການລ້ຽງດູທີ່ເໝາະສົມຈາກຄອບ ຄົວດັ່ງນີ້ : ຄວາມຮັກຄວາມອົບອຸ່ນໃນຄອບຄົວ, ການສະແດງອອກຂອງຄວາມຮັກຈາກພໍ່ແມ່ເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍຫລັ່ງສານ Nerve growth…

ເຕັກນິກການຕອບຄຳຖາມສຳພາດວຽກໃຫ້ຜ່ານ

ເປັນຫຍັງເຈົ້າຈຶ່ງຢາກເຮັດວຽກຢູ່ບ່ອນນີ້ ? ການຈະເຂົ້າເຮັດວຽກຢູ່ບ່ອນໃດກໍຕາມ ຜູ້ສຳພາດຈະຕ້ອງຖາມຄວາມເປັນມາວ່າ ເປັນຫຍັງທ່ານຈຶ່ງຢາກເຮັດວຽກໃນບໍລິສັດຂອງເຂົາ. ໂຕຢ່າງ : ຂ້ອຍສົນໃຈໃນຂະບວນການເຮັດວຽກຂອງບໍລິສັດນີ້ຫລາຍ ແລະ ກໍຮູ້ມາວ່າທາງບໍລິສັດໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ພະນັກງານທຸກຄົນໄດ້ສະແດງຄວາມສາມາດໄດ້ຢ່າງເຕັມທີ່ ແລະ ຂ້ອຍກໍຍັງຮູ້ມາອີກວ່າທີ່ບໍລິສັດຮັບຟັງຂໍ້ສະເໜີ ຂອງພະນັກງານທຸກຄົນ ແລະ ພ້ອມຈະແກ້ໄຂ ຖ້າຂໍ້ສະເໜີນັ້ນຈະສາມາດພັດທະນາໃຫ້ບໍລິສັດມີຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ໜ້າເຊື່ອຖືຍິ່ງຂຶ້ນ. ເປັນຫຍັງເຈົ້າຈຶ່ງອອກຈາກບ່ອນເຮັດວຽກທີ່ເຄີຍເຮັດຢູ່ ?…

19 ວິທີເສີມພະລັງສະໝອງໃຫ້ເດັກນ້ອຍອາຍຸ 0-3 ປີ

ຕໍ່ໄປນີ້ຄືຕົວຢ່າງຂອງກິດຈະກໍາງ່າຍໆ ທີ່ພໍ່ແມ່ສາມາດລົງມືເຮັດເພື່ອສົ່ງເສີມພັດທະນາການ ແລະ ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງສະໝອງລູກໄດ້ດ້ວຍ 20 ວິທີດັ່ງນີ້: ເບິ່ງແຍງເລື່ອງອາຫານການກິນ: ໃຫ້ເປັນໄປຕາມທໍາມະຊາດຂອງໄວ, ເດັກຄວນໄດ້ຮັບສານອາຫານແນວໃດ ຄວນເພີ່ມສານອາຫານຫຍັງແດ່, ແຕ່ສິ່ງທີ່ຢາກຈະຢໍ້າກ່ຽວກັບເລື່ອງອາຫານກໍຄື: ຢ່າໃຫ້ລູກກິນຫວານ. ເວລາອາຫານຂອງລູກຢ່າໃຫ້ເປັນເວລາແຫ່ງຄວາມທຸກ ຫຼື ເປັນການບັງຂັບຂູ່ເຂັນ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາປະຕິເສດອາຫານ ຊຶ່ງຈະມີຜົນເສຍຕໍ່ພັດທະນາການຂອງສະໝອງ ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ລູກຮູ້ສຶກວ່າເວລາອາຫານຄືເວລາແຫ່ງຄວາມສຸກ. ເວົ້າລົມຫຼິ້ນກັບລູກ ຫຼິ້ນກັບລູກດຸໆ…

Samsung ປະກາດ Android Oreo ກຽມອັບເດດກັບທຸກ S8 ແລະ Note 8 ໃນໄວໆນີ້

Android 8.0 Oreo ໄດ້ອອກມາເລົ່າເລື່ອງຂອງ Samsung  ໄດ້ໄລຍະໜຶ່ງແລ້ວ ແຕ່ຜູ້ໃຊ້ Note 8 ແລະ S8 ກັບຍັງຕ້ອງເປັນຝ່າຍລໍຖ້າ ແລະ ໃນທີ່ສຸດທາງ Samsung ໄດ້ປະກາດອອກມາແລ້ວວ່າຈະທໍາການປ່ອຍ Oreo ມາໃຫ້ຊາວ S8 /…

3 ພຶດຕິກໍາທໍາລາຍສະໝອງລູກໃນທ້ອງ ທີ່ແມ່ຖືພາຕ້ອງລະວັງ

  ແມ່ຖືພາບໍ່ຍອມກິນອາຫານທີ່ຈໍາເປັນກັບສະໝອງລູກ ການຂາດສານອາຫານທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ການພັດທະນາການສະໝອງລູກໃນທ້ອງ ສົ່ງຜົນເສຍຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຈົນແມ່ຄາດບໍ່ເຖິງ ສານອາຫານນັ້ນໄດ້ແກ່, ໂປຣຕີນ, ໂຟເລທ ແລະ ໄອໂອດີນ. ອັນຕະລາຍເມື່ອຂາດໂປຣຕີນ: ຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ສະໝອງຂອງເດັກນ້ອຍໃນທ້ອງມີຂະໜາດນ້ອຍກວ່າປົກກະຕິ ຊຶ່ງສົ່ງຜົນຕໍ່ພັດທະນາການດ້ານການຮຽນຮູ້ຕໍ່ໄປ. ອັນຕະລາຍເມື່ອຂາດໂຟເລທ: ຂາດໂຟເລທໃນລະຫວ່າງທີ່ຖືພາຈະເຮັດໃຫ້ການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເຊລຢຸດສະງັກ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເຊລເມັດເລືອດແດງໃນກະດູກ ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດໂຣກໂລຫິດຈາງ, ປາກແຫວ່ງ, ເພດດານໂຫ່ວ ແລະ ທີ່ສໍາຄັນຄື:…

YouTube ກຽມປັບວິທີການ Live ຜ່ານ YouTube ໃຫ້ເຮັດໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ

ໂດຍຫາກຜູ້ໃຊ້ YouTube ຕ້ອງການ Live ໂດຍໃຊ້ຄອມພິວເຕີ PC ກ່ອນໜ້ານີ້ ຈະຕ້ອງໄດ້ຜ່ານຊອຟແວຣ໌ສະເພາະ (Live streaming encoder) ຫຼື ການກຽມການເປັນພິເສດ ແຕ່ຫຼັງຈາກນີ້ ພຽງເຂົ້າໄປທີ່ youtube.com/webcam ແລ້ວກົດ “Go Live” ເທົ່ານີ້ກໍພ້ອມ…

ດື່ມເຫລົ້າແທນນ້ຳແກ່ຍາວ 30 ປີ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍເກີດເປັນພະຍາດແປກປະຫລາດ

ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ແຫລ່ງ ຂ່າວຈາກ http:// www. ladbible.com (ແລັດບິ ເບິລ)ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ທ້າວ ທັນ ອາຍຸ 68 ປີ ຢູ່ປະເທດຈີນ, ໄດ້ເກີດ ມີອາການພະຍາດປະຫລາດ ຢູ່ຕາມຕົນໂຕ ແລະ ລຳຄໍ ຂອງ…

ເປີດນຳໃຊ້ເຮືອນ ລໍມະນີ ເປັນສູນຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນເຜົ່າເມີ້ຍ

ພິທີມອບ-ຮັບໜ້າທີ່ ເລຂາ ພັກ ເມືອງ, ເຈົ້າເມືອງ ຫ້ວຍ ຊາຍ ແຂວງບໍ່ແກ້ວລະຫວ່າງ ຜູ້ເກົ່າ ແລະ ຜູ້ໃໝ່ໄດ້ມີຂຶ້ນໃນ ວັນທີ 27 ມີນານີ້ ທີ່ຫ້ອງວ່າ ການປົກຄອງເມືອງຫ້ວຍຊາຍ ໂດຍ ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ຄຳພັນ…

ງານສະເຫລີມສະຫລອງວັນໄມ້ໂລກ 2018 ເປີດຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວ

ງານສະເຫລີມສະຫລອງວັນໄມ້ໂລກເປີດຂື້ນຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວຢູ່ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ພັນຄຳ ວິພາວັນ ຮອງປະທານປະເທດແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ພ້ອມດ້ວຍທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ປະທານສະມາຄົມວັດທະນະທຳໄມ້ສາກົນ, ບັນດາທ່ານລັດຖະມົນຕີ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ, ບັນດາທ່ານທູດທູຕານຸທູດ ແລະ ແຂກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 21 ປະເທດຈາກ 5 ທະວີບເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຫລວງຫລາຍ….