ກຣິດມັນ ຕໍ່ສັນຍາອອກໄປຈົນເຖິງປີ 2022

 ອ໊ອງຕອວນ ກຣິສມັນ ດາວ ຍິງຂອງ ແອັດເລຕິໂກ ມາດຣິດ ຕໍ່ສັນຍາກັບທີມອອກໄປຈົນເຖິງປີ 2022 ເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ຕາມລາຍງານຂອງ “ມາກ້າ” ສື່ ດັງຂອງ ສະເປນ. ອະນາຄົດຂອງ…