ຈ້ງການລື່ອງໃຫ້ຢຸດຕິ! ການຄ້າ-ຂາຍ ສັດປ່າ, ຊິ້ນສ່ວນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ ສັດປ່າ ປະເພດຫວງຫ້າມ

ວັນທີ 29 ພຶດສະພາ 2023 ນີ້ ກົມກວດກາປ່າໄມ້ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ອອກແຈ້ງການ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ, ພະນັກງານ, ທະຫານ, ຕໍາຫຼວດ, ນັກທຸລະກິດ, ກຸ່ມຄົນ ແລະ ພໍ່ຄ້າຊາວຂາຍເລື່ອງໃຫ້ຢຸດຕິ! ການຄ້າ-ຂາຍ ສັດປ່າ,…