10 ໜ້າວຽກຈຸດສຸມຂອງລັດຖະບານ ໃນປີ 2023 ທີ່ພົວພັນກັບ 2 ວາລະແຫ່ງຊາດ

ກອງປະຊຸມລັດຖະບານເປີດກວ້າງ ຄັ້ງທີ II ປີ 2022 ໄດ້ໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນການ ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 19 ມັງກອນ 2023 ແລະ ໄດ້ອັດລົງໃນຕອນເຊົ້າ ຂອງວັນທີ 20 ມັງກອນ 2023 ເຊິ່ງໄດ້ ພ້ອມກັນປຶກສາຫາລື, ຄົ້ນຄວ້າ ແລະເປັນເອກະພາບ…