ຮັກສາຄວາມດຸ່ນດ່ຽງຂອງທາດການຊຽມດ້ວຍວິຕາມິນເດ

ແຫ່ລງທີ່ມາຂອງທາດການຊຽມແມ່ນຢູ່ໃນນົມ, ຜັກ ແລະ ປາ. ສາເຫດທີ່ຂາດທາດການຊຽມອາດເປັນຍ້ອນເຮົາກິນອາຫານເຫລົ່ານີ້ໜ້ອຍເກີນໄປຈຶ່ງໄດ້ຮັບບໍ່ພຽງພໍ. ນົມຈຳເປັນຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ຊີວິດມະນຸດ ເພາະເປັນອາຫານທີ່ມີທາດການຊຽມທີ່ດີທີ່ສຸດ ແລະ ຍັງມີໂປຣຕິນທີ່ມີຄຸນນະພາບນຳອີກ ຖ້າເຮົາບໍ່ດື່ມນົມແລ້ວເຮົາຈະເອົາທາດການຊຽມມາຈາກໃສ ຖ້າຈະໃຫ້ໄດ້ທາດການຊຽມຈາກຜັກ ແລະ ປາ ເຮົາກໍຕ້ອງກິນເທື່ອລະຫລາຍໆຈຶ່ງຈະພຽງພໍຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການທາດການຊຽມຂອງຮ່າງກາຍພາຍໃນແຕ່ລະມື້. ນົມ 1 ກ່ອງ ປະລິມານ 225 –…

error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!