ເລັ່ງພັດທະນາດ້ານປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດ ສະໜອງສິນຄ້າພາຍໃນ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາວິກິດຂອງຊາດ

ໂດຍ: ທິດກໍ່າ ຕາມການລາຍງານຂອງສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານການຄ້າຂອງ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2022 ລາວເຮົາໄດ້ລາຍຮັບຈາກການສົ່ງອອກທັງໝົດ 8.198 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນນີ້ມີ 10 ລາຍການສິນຄ້າທີ່ເຫັນວ່າມີລາຍຮັບສູງກວ່າໝູ່ເຊັ່ນ: ໄຟຟ້າ, ຄໍາປະສົມ ແລະ ຄໍາແທ່ງ, ເຈ້ຍ , ເຍື້ອໄມ້…