ລາວສົ່ງອອກງົວ-ຄວາຍ ໄປຈີນບັນລຸ 54 ລ້ານໂດລາ ຕັ້ງເປົ້າປີ 2023 ໃຫ້ໄດ້ 100 ລ້ານໂດລາ

ທ່ານນາງ ວິໄລພອນ ວໍຣະພິມ ຫົວໜ້າກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ໄດ້ກ່າວໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມຈັດຊຸດອົບຮົມ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງການກັກກັນສັດ ໃຫ້ແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ກັກກັນສັດ ແລະ ວິຊາການ ຮັກສາສຸຂະພາບສັດຂອງລາວ, ກະສິກອນ, ພໍ່ຄ້າສັດ ແລະ ສັດຕະວະແພດບ້ານ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 6-17 ກຸມພາ 2023…