ການຂຶ້ນທະບຽນອອກໃບຕາດິນຊັກຊ້າຍ້ອນຂາດງົບປະມານ ກຳລັງສືບຕໍ່ແກ້ໄຂ ຄາດໝາຍ 2024 ໃຫ້ໄດ້ 3 ແສນຕອນ

ທ່ານ ນາງ ບຸນຄໍາ ວໍລະຈິດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ຊສ ຊີ້ແຈງຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 6 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ໃນວັນທີ 6 ພະຈິກ 2023 ຜ່ານມານີ້ວ່າ: ຕົວເລກສໍາມະໂນຕອນດິນ ທີ່ເຮົາເກັບກໍາໄດ້ທັງໝົດໃນທົ່ວປະເທດ ມີທັງໝົດ 3…