ຜົນການເລືອກຕັ້ງທົ່ວປະເທດຂອງໄທ ຢ່າງບໍ່ເປັນທາງການ 5 ອັນດັບພັກການເມືອງທີ່ໄດ້ຄະແນນສູງສຸດ

ວັນທີ 14 ພຶດສະພາ 2023 ຜ່ານມາ, ໄທໄດ້ເປີດການເລືອກຕັ້ງ ສະມາຊິກສະພາຜູ້ແທນ ລາສະດອນ (ສສ) ຊຸດໃໝ່ ທົ່ວປະເທດ ໂດຍມີສະຖານທີ່ປ່ອນບັດ ທັງໝົດ 95.000 ແຫ່ງ ທົ່ວປະເທດ ແລະ ຜົນການເລືອກຕັ້ງ ຢ່າງບໍ່ເປັນທາງການ 5…

Emmanuel Macron ໄຊຊະນະການເລືອກຕັ້ງ ສືບຕໍ່ດຳລົງຕຳແໜ່ງ ປະທານາທິບໍດີຝຣັ່ງສະໄໝທີ 2

ສຳນັກຂ່າວ BBC ຕ່າງປະເທດລາຍງານວັນທີ 25 ເມສາ 2022 ນີ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ປະທານາທິບໍດີຄົນປັດຈຸບັນຂອງຝຣັ່ງ Emmanuel Macron ຈາກພັກ ອອງມາຊ (LREM) ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະຈາກການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີຝຣັ່ງສະໄໝທີ 2, ດ້ວຍຄະແນນ 58.55% ເປັນຄະແນນສຽງທີ່ເອົາຊະນະ ທ່ານ Marine…