ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ປະກາດແຕ່ງຕັ້ງ ຮອງອຳນວຍການໃໝ່ 2 ທ່ານ

ວັນທີ 11 ກໍລະກົດ 2022 ຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ໄດ້ຈັດພິທີປະກາດແຕ່ງຕັ້ງຮອງອຳນວຍການ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ໃໝ່ 2 ທ່ານ ຄື: ທ່ານ ສຸກສະຫວາດ ໂສສຸພັນ ຫົວໜ້າຫ້ອງການຜູ້ອຳນວຍການ ແລະ ທ່ານ ວິລະພອນ ວິຊຸນນະລາດ…