ຂ່າວດ່ວນ ! ປະກາດຈັບຕົວທ້າວ ພອນວິໄລ ເມກສຸລິນ, ອາຍຸ 40 ປີ ທຳຮ້າຍຮ່າງກຍຜູ້ອື່ນຈົນເຖິງແກ່ຊີວິດ

ວັນທີ 17 ພະຈິກ 2022 ຜ່ານມານີ້ ຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ເຂດ IV ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າບົດລາຍງານຄະດີ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆ ທີ່ມີຢູ່ໃນສໍານວນຄະດີ ຢ່າງລະອຽດ ຖີ່ຖ້ວນແລ້ວເຫັນວ່າ ມີເງື່ອນໄຂພຽງພໍອອກຄໍາສັ່ງຈັບຕົວ ທ້າວ ພອນວິໄລ ເມກສຸລິນ, ອາຍຸ…