ຄະນະເສດຖະສາດ ມຊ ລະດົມເງິນຊື້ໂຕະຕັ່ງ ປະກອບໃສ່ຫ້ອງຮຽນ ຊຸດລະ 1.500.000 ກີບ ຈຳນວນ 624 ຊຸດ

ວັນທີ 3 ພະຈິກ 2022 ຜ່ານມານີ້ ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ ຂຽນໜັງສື ຂໍອຸປະຖໍາປັດໄຈ ແລະ ສົມທົບທຶນ ໃນການຊື້ຊຸດໂຕະ-ຕັ່ງ ປະກອບໃສ່ຫ້ອງຮຽນ ຄສບ ນໍານັກສຶກສາ, ສິດເກົ່າ ແລະ ພໍ່ແມ່-ຜູ້ປົກຄອງນັກສຶກສາ ຄສບ…