ເຮັດໃຫ້ຄຳສັ່ງ ເລກທີ 10 ຂອງນາຍົກ ປາກົດຜົນເປັນຈິງ ທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມຕ້ອງປຸ້ມລຸມຮ່ວມຮ່ວມຮ່ວມໃຈກັນ

ໂດຍ: ຜາຕຸງ ສະພາບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ບັນຫາເງິນເຟີ້ ນັບວ່າເປັນບັນຫາໃຫຍ່ຂອງຂອງລາວເຮົາ ເຊິ່ງໄລຜ່ານມາປີ ສອງປີມານີ້ ສະພາບເງິນເຟີ້ຢູ່ປະເທດເຮົາກໍພຸ່ງສູງຂຶ້ນບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ຄຽງຄູ່ກັບອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນກີບ-ບາດ ແລະ ສະກຖນອື່ນໆກໍສູງຂຶ້ນ ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າ ເງິນກີບຂອງລາວເຮົາອ່ອນຄ່າລົງຫລາຍ ຈົນກາຍເປັນຜົນກະທົບຕໍ່ສະພາບການດຳລົງຊີວິດຂອງຊາວລາວ ແລະ ບັນຫາໜີ້ສິນຂອງຊາດ ເຊິ່ງລັດຖະບານໄດ້ຫາທຸກວິທີທາງໃນການແກ້ໄຂ ຈົນໄດ້ຍົກຂຶ້ນເປັນ ວາລະແຫ່ງຊາດຊາດ…