“ຊາດທີ່ເປັນຄົນນີ້ ໃຫ້ທໍາພຽນຄືນົກເຈົ່າ ຍາມເມື່ອບິນຜ່ານຜ້າຍ ໃຫ້ຂາວແຈ້ງດັ່ງນົກຍາງ”

ມວນມະນຸດທີ່ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນສັງຄົມໃນປັດຈຸບັນນີ້ ສິ່ງສໍາຄັນສໍາລັບຄົນເຮົາ ຕ້ອງປະພຶດຕົນໃຫ້ມີຄຸນສົມບັດທັດສະນະຫຼັກຫມັ້ນອັນດີງາມ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຊົມຊອບຈາກຝູງຊົນອ້ອມຂ້າງຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໃນນັ້ນ, ຕ້ອງປະກອບມີຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ, ມີຄວາມຖະຫນອມຖ່ອມຕົວ, ສຸພາບຄ່ຽມຄົມ ຈຶ່ງຈະສົມຄໍາສອນຂອງປູ່ຍ່າຕານາຍທີ່ກ່າວໄວ້ວ່າ: “ຊາດທີ່ເປັນຄົນນີ້ ໃຫ້ທໍາຕົນຄືນົກເຈົ່າ ບາດວ່າບິນຜ່ານຜ້າຍ ໃຫ້ຂາວແຈ້ງດັ່ງນົກຍາງ” ພວກເຮົາຮູ້ແລ້ວວ່າ ຢູ່ໃນວັນນະຄະດີທີ່ອຸດົມສົມບູນຂອງຊາດເຮົາ ບັນຫາຄໍາສຸພາສິດ, ຄໍາຜະຫຍາກາບ ກອນ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ແມ່ນຄໍາເວົ້າທີ່ຈົບງາມ…

error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!