ສປປ ລາວ ກຽມຄວາມພ້ອມຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວຈີນ ແລະ ຫາວິທີປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການທ່ອງທ່ຽວແບບສູນຫລຽນ

ວັນທີ 26 ພຶດສະພາ 2023 ນີ້ ກົມໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ແຜນຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວຈີນ  ແນໃສ່ກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນທຸກໆດ້ານ ເພື່ອຮອງຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວຈີນ ທີ່ຈະເດີນທາງເຂົ້າມາທ່ອງທ່ຽວ ສປປ ລາວ ນັບມື້ນັບຫລາຍຂຶ້ນ. ທ່ານ ອຸ່ນທວງ…