ທະນາຄານກາງສະຫະລັດ ຂຶ້ນດອກເບ້ຍໄລຍະສັ້ນອີກ 0.5% ຄາດເງິນເຟີ້ສູງເກີນເປົ້າຈົນເຖິງປີ 2025

ສຳນັກຂ່າວຕ່າງປະເທດລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ວັນທີ 14 ທັນວາ 2022 ທະນາຄານກາງສະຫະລັດອະນຸມັດປັບຂຶ້ນອັດຕາດອກເບ້ຍໄລຍະສັ້ນຂຶ້ນອີກ 0.5% ຕາມມາດຕະການ ເພື່ອຄວບຄຸມອັດຕາເງິນເຟີ້ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນສູງ ນັບຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນທົດສະວັດທີ 80 ເຮັດໃຫ້ອັດຕາດອກເບ້ຍຕອນນີ້ຢູ່ທີ່ 4.25-4.5% ສູງທີ່ສຸດນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2007. ການຂຶ້ນດອກເບ້ຍ 2.5% ນັບວ່າຕໍ່າກວ່າ 4 ຄັ້ງ…