ເລື່ອງນ້ອຍໆ ທີ່ບໍ່ຄວນເບິ່ງຂ້າມ ອາດເປັນເລື່ອງໃຫຍ່ທີ່ແກ້ໄຂຍາກ ສ້າງບັນຫາໃຫ້ສັງຄົມກໍເປັນໄດ້

ປັດຈຸບັນນີ້ຈະສັງເກດເຫັນໄດ້ວ່າ ເລື່ອງນ້ອຍໆ ຫລາຍຢ່າງທີ່ມັນເກີດຂຶ້ນໃນສັງຄົມ ຕົ້ນແມ່ນ ບັນຫາບວກເປັນຂຸມນ້ອຍໆຕາມຖະໜົນຫົນທາງ, ການຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອຊະຊາຍ, ສາຍໄຟ, ສາຍໂທລະສັບຂາດຫຍຸ້ງລຸງລັງ, ເຄື່ອງຂອງຕົກລົງຈາກລົດລົງໃສ່ຫົນທາງ ແລະ ອື່ນໆ ຖ້າເຮົາເບິ່ງແບບເຜີນໆອາດຈະເປັນເລື່ອງນ້ອຍແທ້ ແຕ່ບັນຫານ້ອຍໆເຫຼົ່ານີ້ລະທີ່ອາດຈະກາຍເປັນບັນຫາໃຫຍ່ໃນອະນາຄົດທີ່ແກ້ໄຂຍາກຖ້າຍັງຖືເບົາ. ຜ່ານມາເລື່ອງນ້ອຍໆເກີດຂຶ້ນຢູ່ຫຼາຍບ່ອນ ແຕ່ຂໍຍົກຕົວຢ່າງນ້ອຍໜຶ່ງມາໃຫ້ເຫັນຄື ວັນທີ 12 ພຶດສະພາ 2023 ຜ່ານມານີ້…