ຮີບເລັ່ງທາວເອົາຜັກຕົບອອກຈາກຮ່ອງແຊງ ໃຫ້ນ້ຳໄຫຼສະດວກ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນນ້ຳຖ້ວມຂັງໃນຕົວເມືອງ

ໂດຍ: ຜາຕຸງ ໃນທີ່ສຸດຜັກຕົບທີ່ກີດຂວາງທາງໄຫຼຂອງນ້ຳຢູ່ຮອງແຊງຊຶ່ງເປັນຮ່ອງລະບາຍນ້ຳຂະໜາດໃຫຍ່ ເພື່ອລະບາຍນ້ຳເປື້ອນຈາກຄົວເຮືອນອອກຈາກ 2 ເມືອງຄື: ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ເມືອງຈັນທະບູລີ ແລະ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ບາງຈຸດ ໂດຍສະເພາະ ຢູ່ຈຸດ ບ້ານຮ່ອງໄກ່ແກ້ວ ເມືອງຈັນທະບູລີ ກໍຖືກອະນາໄມຮື້ຖອນ ຈາກໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງເມືອງແລ້ວ, ພາຍຫຼັງທີ່ຈະເລີນເຕີບໂຕເບັ່ງບານ ກີດຂວາງການໄຫຼຂອງນ້ຳມາເປັນເວລາດົນນານ….