ສະຫວັນນະເຂດ ເປີດປະມູນຂາຍ ແຮ່ທາດທີ່ຢຶດໄດ້ ຈໍານວນ: 132.398 ໂຕນ

ວັນທີ 13 ມີນາ 203 ຜ່ານມານີ້ ພາສີປະຈໍາແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ອອກແຈ້ງການເຖິງ ບຸກຄົນ ແລະນິຕິບຸກຄົນ ພາຍໃນແຂວງ ແລະຕ່າງແຂວງ ຊາບວ່າ: ພາສີປະຈໍາແຂວງຈະໄດ້ປະມູນຂາຍສິນຄ້າທີ່ມີຄະດີທາງພາສີ ທີ່ຕົກເປັນຂອງລັດ ເພື່ອນໍາເອົາເງິນມອບເຂົ້າງົບປະມານຂອງລັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍ, ສໍາລັບປະເພດສິນຄ້າທີ່ນໍາມາປະມູນຂາຍໃນຄັ້ງນີ້ມີແຮ່ທາດ ຈໍານວນ: 132.398 ໂຕນ. ເງື່ອນໄຂຜູ້ທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມ…