ສາເຫດເຮັດໃຫ້ອັດຕາເງິນເຟີ້ໃນເດືອນມັງກອນ ເພີ່ມສູງຂຶ້ນ 40,3% ຍ້ອນປັດໄຈພື້ນຖານການຜະລິດຍັງບໍ່ທັນເຂັ້ມແຂງ

ວັນທີ 7 ກຸມພາ 2023, ທ່ານ ນາງ ສາລິກາ ຈັນທະລາວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມສະຖິຕິເສດຖະກິດ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ (ສຖຕ) ໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບສະພາບອັດຕາເງິນເຟີ້ເດືອນມັງກອນ ທີ່ທະນາຄານແຫ່ງສປປ ລາວ ວ່າ: ອັດຕາເງິນເຟີ້ລວມຂອງເດືອນທຳອິດຂອງປີ 2023 ຍັງສືບຕໍ່ເພີ່ມສູງຂຶ້ນ…

3 ປັດໄຈຕົ້ນຕໍຂອງເງິນເຟີ້ ເດືອນມັງກອນ ແລະ ຄາດຄະເນຈະສູງຕໍ່ເນື່ອງຈົນເຖິງໄຕມາດ 2 ຂອງປີ 2023

ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ອັດຕາເງິນເຟີ້ລວມ ຂອງເດືອນທໍາອິດຂອງປີ 2023 ຍັງສືບຕໍ່ເພີ່ມສູງຂຶ້ນ ເຊິ່ງຢູ່ໃນລະດັບ 40,3% (ເດືອນ ທັນວາ 2022 ແມ່ນ 39,3%) ຊຶ່ງເປັນການເພີ່ມຂຶ້ນສູງໃນຮອບ 23 ປີ ໝວດທີ່ມີອັດຕາເງິນເຟີ້ເພີ່ມຂຶ້ນສູງກວ່າໝູ່ແມ່ນ ໝວດຄົມມະນາຄົມ ແລະ ຂົນສົ່ງ ເພີ່ມຂຶ້ນ…