ອະນຸມັດເອກະຊົນ ເຊົ່າ-ສຳປະທານທີ່ດິນ ຕັ້ງໂຮງງານແປຮູບຫີນຊີລິຄອນ 30 ປີ

ວັນທີ 8 ທັນວາ 2022  ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ  ເຊັນສັນຍາໂຄງການເຊົ່າ-ສຳປະທານທີດິນລັດ ເພື່ອສ້າງຕັ້ງໂຮງງານແປຮູບຫີນຊີລິຄອນ ຢູ່ເຂດບ້ານນໍ້າແດງ ເມືອງ ຫຼວງນໍ້າທາ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ. ໃຫ້ກຽດລົງນາມເຊັນສັນຍາໂດຍ ທ່ານ ນັນທະວົງ ນັນທະລາດ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ ແລະ…