ອຢ ໄທກວດພົບ ໄສ້ກອກ, ລູກຊີ້ນ ແລະ ໝູຢໍ ມີສານ “ອາຊິດ benzoic” ບໍ່ເປັນໄປຕາມມາດຕະຖານ

ອີງຕາມຂ່າວ ຊ່ອງ 3ຂອງໄທລາຍງານວ່າ: ວັນທີ 28 ມີນາ 2022 ຜ່ານມານີ້ ອຢ ສົມທົບກັບຫ້ອງການຕໍາຫຼວດສະກັດກັ້ນ ແລະ ເຝົ້າລະວັງ ຕິດຕາມແຫລ່ງທີ່ມາຂອງໄສ້ກອກ, ລູກຊີ້ນ, ໝູຢໍ ຈາກຮ້ານຈໍາໜ່າຍ-ແຫລ່ງຜະລິດ ພົບເຫັນຜະລິດຕະພັນທີ່ບໍ່ໄດ້ຂໍອະນຸຍາດຜະລິດ, ສະຖານທີ່ຜະລິດບໍ່ແມ່ນມາດຕະຖານ GMP, ປ້າຍຊື່ສະແດງບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ…