ປວງຊົນລາວທັງຊາດ ຝາກຄວາມຫວັງນຳ ສະມາຊິກສະພາ

ໂດຍ: ມຶກບໍ່ແຫ້ງ ການບ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງ ເອົາສະມາຊິກສະພາ ທີ່ຈະເປັນຕົວແທນແກ່ປະຊາຊົນທົ່ວປະເທດ ໃນ 5 ປີ ຂ້າງນັ້ນ ແມ່ນຄວາມຫວັງຂອງປວງຊົນ ທີ່ຈະເຫັນການປ່ຽນແປງທີ່ແທ້ຈິງເກີດຂຶ້ນ. ການໄປຮ່ວມປ່ອນບັດ ຄັດເລືອກເອົາສະມາຊິກສະພາ ແມ່ນເຫດການທາງການເມືອງ ທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງປະເທດ ທີ່ປະຊາຊົນ ຈະຕ້ອງນຳໃຊ້ສິດຂອງຕົນ ໃນການຄັດເລືອກເອົາ ຜູ້ທີ່ສັງຄົມ ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ,…

ໄຟໄໝ້ປ່າ ບັນຫາທີ່ຕ້ອງລະວັງ

ໂດຍ: ມຶກບໍ່ແຫ້ງ ການປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ເຖິງ 70% ຂອງເນື້ອທີ່ປະເທດ ແມ່ນເປົ້າໝາຍທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງພວກເຮົາ ແຕ່ຈະບັນລຸເປົ້າໝາຍນີ້ໄດ້ ບໍ່ພຽງແຕ່ ປູກປ່າຄືນໃໝ່ ແຕ່ຕ້ອງໃສ່ໃຈການຮັກສາຕື່ມອີກ. ປ່າໄມ້ເປັນຊັບສົມບັດອັນມີຄ່າຍິ່ງຂອງພວກເຮົາ, ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ລັດຖະບານ ໄດ້ຕັ້ງເປົ້າໝາຍວ່າ ປີ 2020 ພວກເຮົາ ຈະສູ້ຊົນໃຫ້ການປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ໃຫ້ໄດ້ 70​% ຂອງເນື້ອທີ່ປະເທດ…

ຕີຖອຍ ແນວຄິດເອື່ອຍອີງຕໍ່ການຊ່ວຍເຫຼືອ

ພວກເຮົາໄດ້ຍິນເລື້ອຍໆວ່າ ກຸ້ມຕົນເອງ, ເພິ່ງຕົນ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ດ້ວຍຕົນເອງ ເຊິ່ງເປັນເລື່ອງ ທີ່ໜ້າຊົມເຊີຍ ແລະຍົກຍ້ອງທີ່ສຸດ ແຕ່ພວກເຮົາ ມີຄວາມເດັດດ່ຽວພໍລະບໍ່? ໃນຫົວໜ່ວຍຄອບຄົວນັ້ນ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແມ່ນເລີ່ມຈາກການຄົນພາຍໃນຄອບຄົວ ທີ່ຕ້ອງ ເລີ່ມຈາກ ການວາງແຜນ ແລະ ເປົ້າໝາຍ ຂອງຄອບຄົວ…

ຂັບຂີ່ລົດເທິງຖະໜົນຢ່າງປະໝາດ ອາດມີຜົນຮ້າຍທີ່ໜ້າຢ້ານກວ່າໂຄວິດ

ໂດຍ: ມຶກບໍ່ແຫ້ງ   ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19 ຖືວ່າຮ້າຍແຮງ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງສູງໃນການຕິດເຊື້ອ ກໍຄືການແຜ່ລະບາດ ແຕ່ ອຸບັດຕິເຫດເທິງທ້ອງຖະໜົນກໍມີຄວາມສ່ຽງບໍ່ໜ້ອຍໜ້າ ແລະມີມາໄດ້ຫຼາຍປີແລ້ວ. ແຕ່ອາທິດທີ 2 ຫາ ອາທິດທີ 3 ເດືອນມັງກອນ 2021​ ນີ້ຢ່າງໜ້ອຍ…

ສັດລ້ຽງ (ທີ່ຂາດການເອົາໃຈໃສ່ເບິ່ງແຍງຈາກຜູ້ລ້ຽງ) ພາໃຫ້ສ່ຽງອຸປະຕິເຫດ

ໂດຍ: ມຶກບໍ່ແຫ້ງ ບັນດາເສັ້ນທາງຂອງປະເທດເຮົານັ້ນ ອາດເປັນເລື່ອງທຳມະດາ ທີ່ຫຼາຍເທື່ອເຫັນສັດລ້ຽງ ຍ່າງຕາມທາງ ແຕ່ນັ້ນ ແມ່ນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດອຸປະຕິເຫດຫຼາຍທີ່ສຸດ. ລົດຕຳໝາ, ລົດຕຳງົວ, ແບ້, ຄວາຍ ແລະ ອື່ນໆ ແມ່ນມັກເກີດຂຶ້ນເລື້ອຍໆຕາມເສັ້ນທາງສາຍຕ່າງໆ ໃນຂອບເຂດ ທົ່ວປະເທດ ເຊິ່ງພວກເຮົາເຈົ້າຂ້ອຍເຫັນກັນມາແຕ່ນ້ອຍ ຈົນມີຄວາມຊິນເຄີຍແລ້ວ ຕໍ່ການສັນຈອນ…

ດີໃຈ ການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ ຄຶກຄື້ນ

ໂດຍ:​ມຶກບໍ່ແຫ້ງ   ເຖິງວ່າຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍທີ່ສຸດ ເມື່ອໂຄວິດລະບາດ ແຕ່ເລື່ອງ ດີແນວໜຶ່ງກໍຄື ເຮັດໃຫ້ ຄົນລາວຮູ້ຈັກແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວປະເທດຕົນເອງຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນເວລາທີ່ຈຳກັດການ ອອກນອກປະເທດ. ຜ່ານມາທີ່ການເດີນທາງ ບໍ່ໄດ້ຈຳກັດ ເພາະບໍ່ມີ ໂຄວິດ 19 ນັ້ນ ພວກເຮົາ ເຫັນວ່າການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນປະເທດຂອງ ຄົນລາວ…

ທາງຮ້າຍມີສະຕິ ທາງດີຈົ່ງລະວັງ

ໂດຍ: ມຶກບໍ່ແຫ້ງ ບໍ່ມີໃຜປະເສດດອກວ່າທາງດີນັ້ນ ຈະນຳມາເຊິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ວ່ອງໄວ ແຕ່ໃນຄວາມດີຂອງມັນນັ້ນ ກໍອາດມີບາງອັນທີ່ຄວນລະວັງແດ່. ນັບວ່າເປັນຄວາມປະເອີບໃຈອັນນຶ່ງທີ່ ສປປລາວ ຫາກໍເປີດນຳໃຊ້ທາງດ່ວນແຫ່ງທຳອິດຂອງປະເທດ ໃນເດືອນ ທັນວາ 2020 ແຕ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ວັງວຽງ ເຊິ່ງຄາດການວ່າຈະສາມາດກະຕຸ້ນການເຕີບໂຕທາງດ້ານ ເສດຖະກິດ ຫຼາຍສົມຄວນໂດຍສະເພາະ…

ລັດຖະກອນຂ້ອນ ຍ້ອນເສດຖະກິດຝືດ

ໂດຍ: ມຶກບໍ່ແຫ້ງ ໃນທ່າມກາງເສດຖະກິດຝືດເຄືອງ ເລື່ອງປາກທ້ອງຕ້ອງມາກ່ອນນັ້ນເຮັດໃຫ້ ລັດຖະກອນຫຼາຍຄົນ ມີແນວຄວາມຄິດທໍ້ຖອຍ ແລະຕ້ອງການອອກຈາກການເປັນພະນັກງານຂອງລັດ ເພື່ອປະກອບອາຊີບອື່ນ ທີ່ມີຄ່າຕອບແທນສູ່ງກວ່າ. ໃນເວລາ ສອງ ສາມເດືອນຜ່ານມາ ທີ່ຜູ້ຂຽນໄດ້ມີໂອກາດ ພົບປະໝູ່ຄູ່ ເອື້ອຍ ອ້າຍທີ່ໄດ້ເຮັດວຽກນຳ ອົງການຈັດຕັ້ງລັດຫຼາຍແຫ່ງໄດ້ເວົ້າໃນທຳນອງທີ່ວ່າ ຕົນເອງມີຄວາມທໍ້ຖອຍ ເພາະບໍ່ມີຄວາມກ້າວໜ້າ ທັງທີ່ຕັ້ງໃຈເຮັດວຽກ…

ຜັງເມືອງ ຄວນເປັນເລື່ອງຮີບດ່ວນ

ໂດຍ: ມຶກບໍ່ແຫ້ງ ການພັດທະນາຕົວເມືອງຂອງພວກເຮົາຍັງພົບພໍ້ບັນຫາຫຼາຍອັນ ໂດຍສະເພາະ ທີ່ກ່ຽວກັບ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ການຍົກຍ້າຍ ຈັກສັນ ແລະ ຄ່າຊົດເຊີຍ ເຊິ່ງບັນຫາພື້ນຖານອັນນຶ່ງກໍແມ່ນ ການວາງແຜນຜັງເມືອງ. ພວກເຮົາທຸກຄົນຕ່າງຮູ້ດີວ່າ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນແມ່ນນັບມື້ນັບແອອັດ, ລົດຕິດ ກຳລັງກາຍເປັນເລື່ອງປົກກະຕິ ທີ່ບັນດາຜູ້ຄົນບຽດແຫຍ້ກັນ ຂຶ້ນຮອດທາງຍ່າງ ທີ່ຫຼີກລົດຈອດບໍ່ເປັນລະບຽບກໍປານນັ້ນ ໃນຊີວິດປະຈຳວັນ…

ຂີ້ລັກ ແມ່ນອຸປະສັກແທ້ບໍ່?

ຍັງບໍ່ທັນເປີດນຳໃຊ້ ທັງເສັ້ນທາງລົດໄຟ ແລະ ທາງດ່ວນ ພັດດ່ວນມາພໍ້ບັນຫາ ການລັກ, ຈາກນ໋ອດ ຈົນໄປຮອດ ສາຍໄຟ ອັນໄດ້ເປັນປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ຂອງພວກເຮົາ. ໃນທ່າມກາງ ທີ່ກຳລັງໂຫຍຫາ ຫານພັດທະນາ ພື້ນຖານໂຄ່ງລ່າງທີ່ຈຳເປັນ ຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ຂອງປະເທດນັ້ນ ກໍໄດ້ມີຫຼາຍປະກົດການ ທີ່ເກີດຄວາມຫຍໍ້ທໍ້ໃນສັງຄົມ ທີ່ອາດເປັນອຸປະສັກ ອັນໜຶ່ງໃນການ…

error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!