ມູນຄ່າການຄ້າຂອງລາວ ເດືອນຕຸລາ 2023 ບັນລຸ 985 ລ້ານໂດລາ ຂາດດຸນ 264 ລ້ານໂດລາ

ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານການຄ້າ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າລາຍງານ ວັນທີ 16 ພະຈິກ 2023 ນີ້ວ່າ: ມູນຄ່າການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ສິນຄ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ ປະຈໍາເດືອນ 10 ປີ 2023…

ເດືອນຕຸລາ 2022 ສປປ ລາວ ມີມູນຄ່າການຄ້າ ປະມານ 1.074 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຂາດດຸນການຄ້າ ປະມານ 230 ລ້ານໂດລາ

ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານການຄ້າລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ມູນຄ່າການນໍາເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກ ສິນຄ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ ປະຈໍາເດືອນ 10 ປີ 2022 ບັນລຸໄດ້ ປະມານ 1.074 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ມູນຄ່າການສົ່ງອອກ ມີປະມານ 422 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ,…