ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີອະນຸມັດເງິນກູ້ໃຫ້ມົງໂກລີ 100 ລ້ານໂດລາ

ຂ່າວຕ່າງປະເທດລາຍງານວ່າ: ໃນວັນທີ 5 ຕຸລາ ຜ່ານມາ, ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ຫຼື ADB ໄດ້ອະນຸມັດເງິນກູ້ໃຫ້ມົງໂກລີ 100 ລ້ານໂດລາ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກັບ ການຮັບມືກັບບັນຫາທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ການເງິນ ແລະ ງົບປະມານ. ທ່ານ ຮານ ວັນ ຣີນ…