ອຢ ປະເທດໄທ ຢືນຢັນແປ້ງຝຸ່ນບໍ່ມີສານປົນເປື້ອນແຮ່ໃຍຫີນ ພາຍຫລັງເກັບຕົວຢ່າງສົ່ງກວດ

ພາຍຫລັງທີ່ມີຂ່າວວ່າກຳປູເຈຍປະກາດຫ້າມການນຳເຂົ່້້າ ແລະ ຈຳໜ່າຍແປ້ງເດັກນ້ອຍຈາກໄທຊົ່ວຄາວ ຫລັງພົບວ່າມີການປົນເປື້ອນແຮ່ໃຍຫີນໃນທ້າຍເດືອນສິງຫາທີ່ຜ່ານມາ, ລ່າສຸດວັນທີ 10 ກັນຍາ 2022 ນີ້ ທ່ານ ວິຣະໄຊ ນາລາໄຊ ຮອງເລຂາທິການຄະນະກົມການອາຫານ ແລະ ຢາ ປະເທດໄທ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ຫລັງຈາກທີ່ຮູ້ຂ່າວກໍບໍ່ໄດ້ນິ່ງນອນໃຈ ຈຶ່ງດຳເນີນການເກັບຕົວຢ່າງຈາກສະຖານທີ່ຜະລິດ ແລະ…