ສານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເນື່ອງໃນໂອກາດ ວັນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ ແລະ ວັນສິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ ໃນວັນທີ 5 ມິຖຸນາ 2023

  ພີ່ນ້ອງຮ່ວມຊາດ ທີຮັກແພງ ທັງຫລາຍ ປີນີ້ກໍເປັນອີກປີໜຶ່ງ ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮ່ວມກັບປະຊາຄົມໂລກ ສະເຫລີມສະຫລອງວັນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ ແລະ ວັນສິ່ງແວດລ້ອມແຫ່ງຊາດ ວັນທີ 5 ມິຖຸນາ ເຊິ່ງປີ 2023 ນີ້ ແມ່ນຄົບຮອບ 50 ປີ ຂອງ ການສະເຫລີມສະຫລອງວັນສ້າງຕັ້ງວັນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ…