ປີ 2022 ສານປະຊາຊົນ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ພິຈາລະນາຄະດີແກ້ໄຂໄດ້ 2.109 ເລື່ອງ

ໄລຍະ 1 ປີຜ່ານມາ, ສານປະຊາຊົນ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ສານປະຊາຊົນເຂດ ທັງ 4 ເຂດ ທີ່ຂຶ້ນກັບສານ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດພາລະບົດບາດໜ້າທີ່ວິຊາສະເພາະຂອງຕົນທີ່ຮັບຜິດຊອບ ກໍຄືວຽກງານໄກ່ເກ່ຍຄະດີແລະ ພິຈາລະນາຕັດສີນຄະດີຮັບປະກັນທາງດ້ານຄຸນນະພາບ, ຄົບຖ້ວນຮອບດ້ານ ແລະ ພາວະວິໄສ, ໃນນີ້ຄະດີເຂົ້າທັງໝົດ 3.797…