ໂຄສະນາເລື່ອງສິນເຊື່ອ ຢ່າໃຫ້ເຫຼືອຄວາມພໍດີ

ຕະຫລອດໄລຍະຜ່ານມາ ຫລາຍທ່ານອາດຈະເຄີຍພົບບັນຫາຖືກສິນເຊື່ອໂທໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການປ່ອຍເງິນກຸ້ ບາງຄົນພົບຫລາຍໆຄັ້ງຕໍ່ວັນ. ປະຊາຊົນຈຳນວນຫຼາຍຍັງສົນໃຈວ່າການໂທດັ່ງກ່າວທີ່ມາຈາກຫຼາຍບໍລິສັດບໍ່ເລືອກຍາມນັ້ນເໝາະສົມແລ້ວ ຫຼືບໍ່? ການໂທຖາມປະຊາຊົນ ເພື່ອສະເໜີເລື່ອງສິນເຊື່ອອາດສາມາດເຮັດໃຫ້ເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນໄດ້ໂດຍກົງ ການເຂົ້າເຖິງສິນເຊື່ອນັ້ນ ກໍອາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ເປັນນະໂຍບາຍການພັດທະນາໜຶ່ງຂອງລັດຖະບານທີ່ຈະຮັບປະກັນວ່າ ປະຊາຊົນສາມາດມີຊ່ອງທາງຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນຕ່າງໆ ແລະ ໝູນໃຊ້ຫຼັກຊັບເປັນທຶນໃນຍາມຈຳເປັນເພື່ອແກ້ໄຂສະພາບຄ່ອງທາງການເງິນຂອງແຕ່ລະຄົນ. ຜ່ານມາ ພວກເຮົາກໍຮູ້ດີວ່າ ການເຂົ້າເຖິງສິນເຊື່ອຂອງຫຼາຍຄົນແມ່ນມີຄວາມຍຸ້ງຍາກ ເພາະຂາດຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ເພາະສະນັ້ນ, ການສະໜອງຂໍ້ມູນທາງດ້ານສິນເຊື່ອແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນ…

error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!