ອາເຈນຕິນາຂຶ້ນອັດຕາດອກເບ້ຍສູ່ລະດັບ 75% ຫລັງນັກເສດຖະສາດຄາດເງິນເຟີ້ອາດໃກ້ເຖິງ 100% ໃນທ້າຍປີນີ້

ອາເຈນຕິນາປັບຂຶ້ນອັດຕາດອກເບ້ຍອ້າງອີງເປັນຄັ້ງທີ 9 ນັບແຕ່ຕົ້ນປີ ສູ່ລະດັບ 75% ເພື່ອສະໜັບສະໜູນເງິນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຄວບຄຸມອັດຕາເງິນເຟີທີ່ຄາດວ່າຈະສູງເຖິງ 95% ໃນທ້າຍປີນີ້ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງກູ້ເງິນຂອງ IMF ທີ່ລະບຸວ່າ: ອາເຈນຕິນາຕ້ອງຮັກສາອັດຕາດອກເບ້ຍໃຫ້ສູງກວ່າອັດຕາເງິນເຟີ້. ທະນາຄານກາງອາເຈນຕິນາປັບຂຶ້ນອັດຕາດອກເບ້ຍອ້າງອີງອີກ 5,5% ສູ່ລະດັບ 75% ຖືເປັນການປັບຂຶ້ນດອກເບ້ຍຄັ້ງທີ 9…