ອາເຊນອລ ຕົກລົງຄວ້າ ອອນເຍກູຣູ ມາຮ່ວມທີມແລ້ວ

ອາເຊນອລ ກຽມຄວ້າ ເຮນ ຣີ ອອນເຍກູຣູ ກອງໜ້າຄົນ ໄນຈີ ເຣຍ ມາຮ່ວມທີມ ຫຼັງຕົກລົງຄ່າ ໂຕກັບ ເຄເອເອສ ອູເພນ ຕົ້ນ ສັງກັດຂອງລາວ…