ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ ພົບເຫັນການໃຫ້ບໍລິການ ແລກປ່ຽນເງິນຕາຜິດກົດໝາຍ ແລະ ໃສ່ມາດ ຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດທັນທີ

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ລາຍງານ ວັນທີ 27 ເມສາ 2023 ນີ້ວ່າ: ພາຍຫຼັງ ທຫລ ອອກ ແຈ້ງການຢຸດຕິການອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດແລກປ່ຽນເງິນຕາຂອງຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາຕົວແທນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ຈຳນວນ 113 ຮ້ານ, ໃນລະຫວ່າງເດືອນ ເມສາ 2023 ທະນາຄານແຫ່ງ…