ສະເໜີໃຫ້ລັດຖະບານພິຈາລະນາ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າເພື່ອຫາວິທີ ເພີ່ມເງິນເດືອນໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຂຶ້ນອີກ

ທ່ານ ນາງ ເກດມະນີ ບັນດາສັກ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຈາກເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 1 ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ມີ ຄໍາເຫັນສະເໜີຢູ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ໃນວັນທີ 6 ທັນວານີ້ວ່າ: ປັດຈຸບັນຄ່າຄອງຊີບໃນສັງຄົມຖີບຕົວສູງຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເຮັດໃຫ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການດໍາລົງຊີວິດຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ເນື່ອງຈາກເງິນເດືອນທີ່ມີຢູ່ຈາກເມື່ອກ່ອນທີ່ສາມາດກຸ້ມກິນ…