ກະຊວງການເງິນມອບ-ໂອນ 18 ຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດໃຫ້ແຂວງເຊກອງຄຸ້ມຄອງ

ວັນທີ 28 ມີນາ 2023 ນີ້ ກະຊວງການເງິນ ແລະ ແຂວງເຊກອງ  ເຊັນບົດບັນທຶກມອບ-ໂອນ ຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດທີ່ສູນກາງຄຸ້ມຄອງຜ່ານມາຈໍານວນ 18 ຫົວໜ່ວຍໃຫ້ແຂວງເຊກອງຄຸ້ມຄອງໃນໄລຍະທົດລອງ ລະຫວ່າງທ່ານ ທ່ານ ບຸນປອນ ວັນນະຈິດ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ກັບ ທ່ານເຫຼັກໄຫຼ ສີວິໄລ…