ຝຸ່ນພຽງພໍຈຶ່ງຫຼໍ່ລ້ຽງໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່

ໂດຍ: ມຶກບໍ່ແຫ້ງ ການປູກຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ຈະເລີນງອກງາມຕາມຄວາມປະສົງນັ້ນລ້ວນແລ້ວແຕ່ຕ້ອງການຝຸ່ນພຽງພໍຄຽງຄູ່ກັບການຫົດນໍ້າບົວລະບັດຮັກສາ, ເດັກນ້ອຍລາວກໍເຊັ່ນກັນເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການໂພຊະນາການທີ່ດີເພື່ອການເຕີບໃຫຍ່ ທີ່ແຂງແຮງ. ການກຳນົດເອົາວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດຄຽງຄູ່ກັບວັນເດັກນ້ອຍສາກົນວັນທີ 1 ມິຖຸນາຂອງລັດຖະບານນັ້ນສຸດທີ່ມີຄວາມໝາຍຈິງແທ້, ບໍ່ພຽງແຕ່ພວກເຮົາຈະປູກຝັງຈິດສຳນຶກທີ່ຢັ່ງລົງເລິກເຖິງຈິດວິນຍານຂອງເດັກນ້ອຍລາວໃຫ້ຮັກຫອມຕົ້ນໄມ້, ຖະໜຸຖຸໜອມຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ເປັນຊັບສົມບັດຂອງຊາດທີ່ຈະຢູ່ຄຽງຄູ່ກັບເຂົາເຈົ້າໄປໃນອະນາຄົດ, ຕົ້ນໄມ້ ເຕີບໃຫຍ່ງອກງາມຄຽງຄູ່ກັບຄວາມເບີກບານ, ຮອຍຍີ້ມອັນມີຄວາມສຸກຂອງເດັກນ້ອຍລາວ. ມາຮອດວັນທີ 1 ມິຖຸນາທຸກປີພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຈາກລັດຖະບານວ່າເພິ່ນຈະກຳນົດປູກຕົ້ນໄມ້ຈັກຕົ້ນ, ໃນພື້ນທີ່ ຈັກເຮັກຕາແຕ່ ມັນອາດເປັນການດີຍິ່ງຂຶ້ນຖ້າພວກເຮົາຈະມີເປົ້າໝາຍຕື່ມຄຽງຄູ່ກັນວ່າພາຍໃນປີໜຶ່ງຕໍ່ໄປຂ້າງໜ້າຫຼືໜຶ່ງປີທີ່ຜ່ານມາພວກເຮົາໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ ເດັກນ້ອຍລາວທີ່ເກີດໃໝ່ມີອັດຕາການຕາຍຫຼຸດລົງຈັກເປີເຊັນແລະເດັກນ້ອຍລາວທີ່ຂາດສານອາຫານຈະຫຼຸດລົງເທົ່າໃດ?…

error: Alert: ເນື້ອຫາຂ່າວມີລິຂະສິດ !!