ລາວ ເຈລະຈາສົ່ງອອກພືດກະສິກຳໄປຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 15 ຊະນິດ ໃນປີ 2023

ທ່ານ ເພັດ ພົມພິພັກ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃຫ້ສຳພາດຕໍ່ສື່ມວນຊົນ ໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລັດຖະບານເປີດກວ້າງ ຄັ້ງທີ II ປີ 2022, ລະຫວ່າງວັນທີ 19-20 ມັງກອນ 2023, ກ່ຽວກັບການວາງມາດຕະການຊຸກຍູ້ການຜະລິດ ເພື່ອຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານຮັບໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ…