ສ່ວຍສາອາກອນ ເມືອງໄຊເສດຖາແຈ້ງຄັ້ງທີ 3 ເຖິງ 302 ຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດທີ່ຍັງຄ້າງມອບອາກອນ ກຳນົດບໍ່ໃຫ້ກາຍວັນທີ 22 ກັນຍາ 2023   

ວັນທີ 7 ກັນຍາ 2023 ຜ່ານມານີ້ ສ່ວຍສາອາກອນປະຈໍາເມືອງ ໄຊເສດຖາ ອອກແຈ້ງການ ເຖິງຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດ ຈຳນວນ 302 ຫົວໜ່ວຍ ໃຫ້ເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ ໂດຍລະລຸວ່າ: ຜູ້ອໍານວຍການ ບໍລິສັດ ຫລື ເຈົ້າຂອງວິສາຫະກິດ ທີ່ຖື ບັນຊີ…

ເມືອງໄຊເສດຖາເລັ່ງ ໃຫ້ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ສົ່ງລາຍງານບັນຊີປະຈຳປີ 2022 ຢ່າງຮີບດ່ວນ ບໍ່ໃຫ້ກາຍ 31 ມີນາ ຫາກບໍ່ຖືກລະບຽບການ ຈະຖືກປັບໃໝ 20 ລ້ານກີບ

ວັນທີ 16 ກຸມພາ 2023 ນີ້ ສ່ວຍສາອາກອນປະຈໍາເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫລວງຽງຈັນ ອອກແຈ້ງການເຖິງຜູ້ອຳນວຍການ ຫລື ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດທີ່ຖືບັນຊີທຸລະກິດພາຍໃນເມືອງໄຊເສດຖາ ວ່າ: ປີການບັນຊີ 2022 ແມ່ນໄດ້ສິ້ນສຸດແລ້ວ ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2022 ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 8…

ສ່ວຍສາອາກອນເມືອງໄຊເສດຖາ ຕິດຕັ້ງໂປຣແກຣມບັນຊີ ສາມາດພິມໃບເກັບເງິນອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ພ້ອມຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຟຣີ

ວັນທີ 22 ກໍລະກົດ 2022 ຜ່ານມານີ້ ສ່ວຍສາອາກອນ ເມືອງໄຊເສດຖາ ອອກແຈ້ງການແຈ້ງເຖິງທ່ານ ຜູ້ປະກອບການ, ຜູ້ອໍານວຍການ ວິສາຫະກິດ ສ່ວນບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ເປັນ ນັກລົງທຶນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ພາຍໃນເມືອງໄຊເສດ ການຕິດຕັ້ງໂປຣແກຣມບັນຊີ…

error: Content is protected !!
 • Bonanza138
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • situs bokep
 • video porn
 • situs porno
 • bokep
 • situs sex
 • bokep indo
 • situs bokep indo
 • Pakar77
 • Pakar77