ຝົນຕົກແຮງນ້ຳຊຶມ ສ້າງທາງບໍ່ມີຄຸນນະພາບບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ບັນທຸກໜັກເກີນກຳນົດ ລ້ວນແຕ່ແມ່ນສາເຫດພາໃຫ້ທາງເປ່ເພ ແລະ ເປັນບວກເປັນຂຸມ

ໂດຍ: ຜາຕຸງ ການລົງແລະເລົ່າຂ່າວ ຫຼື ແນະນຳ ໃຫ້ຮູ້ເຖິງສະພາບຄວາມເປ່ເພ, ເປັນບວກໄປຂຸມ ຫຍຸ້ງຍາກໃນການໄປມາ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງເກີດອຸບັດເຫດ ກ່ຽວກັບເສັ້ນທາງຫຼາຍເສັ້ນ ທັງຢູ່ຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ,ພວມເປັນສິ່ງທີ່ຟົດເດືອດຢູ່ສື່ສັງຄົມ ອອນລາຍ ໃນເວລານີ້, ເພື່ອສື່ເຖິງພາກສ່ວນທີ່ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງ ໄດ້ມີມາດຕະການແລະວີທີການແກ້ໄຂຢ່າງຖືກຕ້ອງແລະຮີບດ່ວນ. ທາງເປ່ເພ, ເປັນບວກເປັນຂຸມນ້ອຍໃຫຍ່ທີ່ມີຢູ່ຕາມທ້ອງຖະໜົນນັ້ນມາຈາກສາເຫດອັນໃດ?…