ທ້າຍສະໄໝການລົງທຶນທົ່ວສັງຄົມ ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບບໍ່ຫຼຸດ 19,4%

ທ່ານ ຄຳເຈນ ວົງໂພສີ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ (ຜທ) ໄດ້ລາຍງານກ່ຽວການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມກາງສະໄໝ 5 ປີ (2021-2025) ແລະ ແຜນ ການທ້າຍສະໄໝຮອດປີ 2025, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ ປະຈຳປີ 2023 ແລະ…