ແມ່ຍິງລາວກັບການສ້າງບົດບາດຊື່ສຽງໃຫ້ຕົນເອງ ແລະ ປະເທດຊາດ

ໂດຍ: ທິດກໍ່າ ເຖິງແມ່ນວ່າ ວັນແມ່ຍິງສາກົນ ວັນທີ 8 ມີນາ 2023 ອັນເປັນມື້ຄົບຮອບ 113 ປີ ຈະຜ່ານພົ້ນໄປແລ້ວກໍຕາມ ແຕ່ໃນຄວາມຊົງຈໍາຂອງແມ່ຍິງລາວ ກໍຄືແມ່ຍິງໃນທົ່ວໂລກຍັງຄົງສະຖິດໝັ້ນໃນອຸດົມການ ແລະ ຄວາມໝາຍອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຕະຫລອດໄປ. ສະເພາະແມ່ຍິງລາວເມື່ອເຖິງວັນທີ 8 ມີນາຂອງທຸກໆປີ ກໍໄດ້ມີກິດຈະກໍາຂອງຕົນເພື່ອສະຫລອງວັນດັ່ງກ່າວຢ່າງມີຄວາມໝາຍ…